matematik - Sayfa 3

Sturges Kuralı Açıklama, Uygulamalar ve Örnekler

Boğulma kuralı grafiksel olarak bir istatistiksel veri setini temsil etmek için gereken sınıf veya aralık sayısını belirlemek için kullanılan bir...

Benzer Terimlerin Azaltılması (Çözümlenmiş Alıştırmalarla)

benzer terimlerin azaltılması cebirsel ifadeleri basitleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bir cebirsel ifadede, benzer terimler aynı değişkene sahip olan terimlerdir;...

Cebirsel Muhakeme (Çözülmüş Çalışmalarla)

cebirsel muhakeme temelde, matematiksel bir argümanı kendi dillerinde tanımlanmış cebirsel değişkenlerden ve işlemlerden yararlanarak daha titiz ve genel kılan özel...

Ne Tür İntegraller Var?

İntegral türleri hesaplamada bulduğumuz şey: Belirsiz integraller ve tanımlanmış integraller. Kesin integrallerin belirsiz integrallerden çok daha fazla uygulaması olmasına rağmen,...

Eğik üçgenler nelerdir? (çözülmüş alıştırmalar ile)

eğik üçgenler bunlar dikdörtgen olmayan üçgenlerdir. Yani, açıların hiçbiri dik açılı olmayacak şekilde üçgenler (ölçümü 90º).Dik açılı olmayan Pisagor Teoremi...

Göreli kuzenler nelerdir? Özellikleri ve örnekler

Denir göreceli kuzenler (Birbirlerine göreceli olarak coprimos veya kuzenler), ortak dışında herhangi bir bölen bulunmayan tam sayı çiftlerine, 1.Başka bir...

İç Alternatif Açıları nelerdir? (Egzersizleri ile)

alternatif iç açılar İki paralel çizginin ve enine çizginin kesişiminden oluşan açılardır. Bir çizgi L1 enine bir çizgi L2 ile...

Alternatif Dış Açıları nelerdir? (Örneklerle)

alternatif dış açılar iki paralel çizgi sekant bir çizgi ile kesildiğinde oluşan açılardır. Bu açılara ek olarak, iç alternatif açı...

Trigonometrik Sınırlar nedir? (Çözülmüş Egzersizler ile)

trigonometrik sınırlar bunlar fonksiyonların sınırlarıdır, öyle ki bu fonksiyonlar trigonometrik fonksiyonlar tarafından oluşturulur.Trigonometrik limit hesaplamasının nasıl yapıldığını anlamak için bilinmesi...