matematik - Sayfa 2

Varignon Teoremi Örnekleri ve Çözülmüş Alıştırmalar

Varignon teoremi Herhangi bir dörtgende herhangi bir noktanın sürekli olarak kenarlara birleştirilmesi durumunda, bir paralelkenarın üretildiğini belirler. Bu teorem Pierre...

Milet Thales Teoremi Birinci, İkinci ve Örnekler

Birinci ve ikinci Milet Thales Teoremi diğer benzerlerinden (birinci teorem) veya çevrelerden (ikinci teorem) üçgenleri belirlemeye dayanırlar. Çeşitli alanlarda çok...

Moivre'nin Neyi, Gösteri ve Çözünen Egzersizler Üzerine Teoremi

Moivre teoremi Kuvvetler ve karmaşık sayılardaki köklerin çıkarılması gibi temel cebir süreçlerini uygular. Teorem, karmaşık sayıları trigonometri ile ilişkilendiren ünlü...

Lamy'nin teoremi (Çözülmüş Alıştırmalar ile)

Lamy'nin teoremi Bir rijit cisim denge halindeyken ve üç eş düzlem kuvveti (aynı düzlemdeki kuvvetler) hareketindeyken, hareket çizgilerinin aynı noktada uyuştuğunu...

Öklid Teoremi Formülleri, Gösterme, Uygulama ve Alıştırmalar

Öklid teoremi sağ üçgenin özelliklerini, birbirine benzer ve sırayla orijinal üçgene benzeyen iki yeni sağ üçgene ayıran bir çizgi çizerek...

Chebyshov Teoremi, Nelerden Oluştuğu, Uygulamaları ve Örnekleri

Chebyshov teoremi (veya Chebyshov'un eşitsizliği) olasılık teorisinin en önemli klasik sonuçlarından biridir. Bize, rastgele değişkenin dağılımına bağlı olmayan, ancak X'in...

Bolzano Teoremi Açıklama, Çözülen Uygulamalar ve Uygulamalar

Bolzano teoremi bir fonksiyonun kapalı bir aralığın [a, b] tüm noktalarında sürekli olup olmadığını ve "a" ve "b" (fonksiyonun altında)...

Bayes teoremi açıklaması, uygulamalar, alıştırmalar

Bayes teoremi verilen A olayının olasılık dağılımı ve sadece A'nın olasılık dağılımı açısından, B verilen rastgele bir olay A'nın koşullu...

Sekizli Sistem Tarihi, Sayı Sistemi ve Dönüşümler

sekizli sistem bu taban sekizin (8) konumsal bir sayı sistemidir; yani, sekiz basamaktan oluşur: 0, 1, 2, 3, 4, 5,...