matematik - Sayfa 5

Mutlak ve Göreceli Değer Nedir? (Örneklerle)

mutlak ve bağıl değer bunlar doğal sayılar için geçerli olan iki tanımdır. Benzer görünseler de öyle değiller. Bir sayının mutlak...

Gravicentro nedir? (Örneklerle)

gravicentro Üçgenlerle çalışırken geometride yaygın olarak kullanılan bir tanımdır..Gravicentro tanımını anlamak için önce bir üçgenin "medyan" larının tanımını bilmek gerekir.....

Orantılılık faktörü nedir? (Çözülmüş Egzersizler ile)

orantılılık faktörü veya orantılılık sabiti, ikinci nesnenin, birinci nesnenin uğradığı değişime göre ne kadar değiştiğini gösteren bir sayıdır..Örneğin, bir merdiven...

Ortak Kesir ve Ondalık Sayı Arasındaki Fark Nedir?

Tanımlamak ortak kesir ve ondalık sayı arasındaki fark nedir Her iki öğeyi de gözlemlemek yeterlidir: biri rasyonel bir sayıyı temsil...

Eşitliğin Özellikleri

eşitlik özellikleri iki matematiksel nesne arasındaki ilişkiyi (sayılar veya değişkenler) belirtirler. Bu iki nesnenin arasına giren "=" sembolü ile belirtilir. Bu...

Dikkate değer ürünler açıklaması ve çözülmesi

olağanüstü ürünler bunlar geleneksel olarak çözülmesi gerekmeyen polinom çarpımlarının ifade edildiği cebirsel işlemlerdir, ancak bazı kuralların yardımıyla bunların sonuçlarını bulabilirsiniz..Polinomlar...

Ürün Çapraz Özellikleri, Uygulamaları ve Çözülmüş Egzersizler

Çapraz ürün veya ürün vektörü İki veya daha fazla vektörü çarpmanın bir yoludur. Vektörleri çarpmanın üç yolu vardır, fakat bunların hiçbiri...

Trapez Prizma Özellikleri ve Hacmi Nasıl Hesaplanır?

bir yamuk prizma yer alan çokgenlerin yamuk olmaları için bir prizmadır. Prizmanın tanımı, birbirine eşit ve paralel iki poligon tarafından...

Heptagonal Prizma Özellikleri ve Hacmi Nasıl Hesaplanır?

bir heptagonal prizma adından da anlaşılacağı gibi iki geometrik tanım içeren geometrik bir rakamdır: prizma ve heptagon.Bir "prizma", eşit ve...