felsefe - Sayfa 2

Modern Etik Özellikleri ve Temsilcileri

 modern etik ahlak, görev, mutluluk, erdem ve insan davranışında neyin doğru neyin yanlış çalıştığı felsefi bir disiplindir. Geçici olarak 17. yüzyılın...

Thomas Kuhn biyografisi, paradigma kavramı, diğer katkılar

Thomas Samuel Kuhn Yirminci yüzyıl Amerikan biliminin fizikçi, tarihçisi ve filozofuydu. Araştırması, insanların nasıl bilgi biriktirdiklerini anlama yoluna önemli bir...

Eleştirel Teori Menşei, Özellikleri, Temsilcileri ve Fikirleri

 kritik teori insani ve sosyal bilimlerden başlayarak sosyal ve kültürel gerçekleri değerlendiren ve değerlendiren bir düşünce okulu. Sosyal Araştırmalar Enstitüsü olarak...

Milet Biyografisinin Masalları, Katkıları, Düşüncesi

Milet Masalları (623-540 a.C.) aynı zamanda matematik, geometri, astronomi ve fizik alanlarına da giren bir filozof ve büyük Yunan düşünürüydü....

Solipsism tarihi, özellikleri ve temsilcileri

tekbencilik insanın sahip olduğu tek kesinliğin kendi zihninin varlığı olduğu ana önceliği olan bir düşünce ya da felsefi akımdır; yani,...

Varsayımsal Syllogism Ana Özellikleri (Örneklerle)

bir varsayımsal düşeycilik hipotezlere dayanan çeşitli yargılardan başlayan ve birbirleriyle ilişki kurarken geçerli bir sonuç çıkartan biten bir karardır. Birbirine...

Anlambilim Yapısı, Kurallar, Modlar ve Örnekler

bir tasım belirli ve kesin bir şeye ulaşmak için küresel kategorik bir yaklaşımdan başlayan tümdengelimli argümanların bir şeklidir. Analizin iki bilinen yeri...

Saint Thomas Aquinas Biyografi, Felsefe, Katkıları

Saint Thomas Aquinas (1225-1274) bir ilahiyatçı, Kilise doktoru, Dominik rahibi, Katolik rahip ve skolastikliğin en etkili filozoflarından biriydi. Onun düşüncesi...

San Agustín de Hipona Biyografi, Felsefe ve Katkıları

Suaygırı Aziz Augustine (354-430) hem Katoliklikte hem de Batı felsefesinde en etkili azizlerden biri olarak kabul edilen bir filozof ve...