felsefe - Sayfa 4

Epistemolojik Akımlar Neler ve Nedir?

Arasında epistemolojik akımlar En önemlisi, şüphecilik, dogmatizm, rasyonalizm, görelilik ya da ampirizmdir..Epistemoloji, bilgiyi fenomen olarak çalışmaktan sorumlu felsefenin dalıdır. Bu...

Amaç Değerler nelerdir? En Önemli Özellikler

nesnel değerler algı veya inançlarına bakmaksızın, bireyin dışında var olanlardır. Değerlerin bu şekilde anlaşılması, nesnelcilik denilen aksiyolojik akıma tipiktir.. Bu...

Yüksek Mantıksal İlkeler nelerdir?

yüksek mantıksal ilkeler Düşünce sürecini yöneten, düzen, duyu ve titizlik veren mülklerdir..Geleneksel mantığa göre, bu ilkeler matematik, fizik ve diğer...

Ahlaki erdemler nelerdir? Ana özellikleri

ahlaki erdemler insanın, doğası gereği ya da edindiği, ahlaki davranışlara göre hareket etmesine yol açan nitelikleridir. İnsanları doğru şekilde davranan,...

Özel ve Evrensel Öneriler nelerdir? Ana özellikleri

özel ve evrensel önermeler bunlar önermeli kategorilerin ana sınıflandırmasıdır. Aristo tarafından önerilmişler ve mantık çalışmasının bir parçası..Aristoteles mantığı, bir önermeyi...

Felsefe ne okuyor? (Çalışmanın Amacı)

felsefe bilgiyi her türlü biçimde çalışabilir. Bu şekilde, varoluş, düşünce, değerler, zihin ve dil ile ilgili temel problemleri ele alır....

Çıkarım nedir? Çeşitleri ve Başlıca Özellikleri

bir sonuç deliller veya bilinen gerçekler dikkate alınarak ulaşılan bir sonuç veya görüşdür. Mantıkta bir çıkarım, varsayımlardan elde edilen mantıksal...

Bir varlık nedir? (Felsefesi)

felsefede varlık varoluşla, varlıkla ilgili bir kavramdır. Kısacası, hangisi ve hangisi?. Bununla birlikte, varlığın aksine kendi özelliklerine sahiptir. Aynı şekilde,...

Timokrasi nedir? Mülkiyet Hakkında Özellikler ve Kavramlar

timocracia Antik çağda tasarlanan bir hükümet sistemidir. Üyeleri, değerli mülkleri veya bol miktarda sermayesi olan tüm vatandaşlarla sınırlıdır;. Bu şartlara...