felsefe - Sayfa 3

Rousseau Biyografi, Felsefe ve Katkıları

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), zamanının sosyal ve politik yapılarını sorgulamayı başaran bir yazar, filozof, botanikçi, doğa yazarı ve müzisyendi. Felsefe, siyaset...

Richard W. Paul Biyografi ve Başlıca Katkıları

Richard W. Paul Eleştirel düşünme becerilerinin sistematik olarak geliştirilmesine izin veren bir modelin geliştirilmesini destekleyen bir filozof idi. Eleştirel Düşünme...

Etik sorumluluk anlamı, örnekler

 etik sorumluluk Bir alanda veya meslekte uygun ve saygılı davranışın ne olması gerektiği ile ilgili açık veya net anlaşmaların yerine getirilmesidir....

René Descartes Biyografi, Felsefe ve Katkıları

René Descartes (1596-1650) en önemli katkıları geometrinin gelişimi, yeni bir bilimsel metodoloji, Kartezyen Yasası ya da modern felsefeye katkıları olan...

Etik görelilik özellikleri, çeşitleri ve eleştirileri

etik görelilik toplumun ahlaki düzeninde mutlak bir evrensel kural olmadığını söyleyen teoridir. Sonuç olarak, bir bireyin etik performansının, ait olduğu...

Felsefi Gerçekçilik Tarihi, Düşünce, Dallar

felsefi gerçekçilik Nesnelerin gözlemciden bağımsız olarak bulunduğunu belirten çeşitli düşüncelere sahip bir akımdır. Kraliyetçiler eski Yunan filozoflarında referanslar arasalar da,...

Porfirio Ağacı İçinde Neler Var, Neleri Sunar ve Örnekler

Porfir ağacı Üçüncü yüzyılda, aynı adı taşıyan felsefi düşünürün yarattığı bir şemadır. Diyagram, madde kategorilerine göre cinsiyet, tür ve birey...

Tümdengelimli Muhakeme Özellikleri, Tipleri ve Örnekleri

 tümdengelimli akıl yürütme Belirli bir sonucun genel binalardan çıkarıldığı bir tür mantıksal düşüncedir. Bu, somut gerçeklerin gözlenmesiyle bir dizi yasanın çıkarıldığı,...

Eleştirel rasyonalizm özellikleri, temsilcileri

  eleştirel rasyonalizm bilginin rasyonel anlatımı, insan eylemleri, fikirleri ve sosyal kurumlarının eleştirilerine ve geliştirilmelerine dayanan ilkelerini formüle etmeye çalışan...