kimya

Potasyum İyodoat Özellikleri, Yapısı, Kullanımı ve Riskleri

potasyum iyodat veya potasyum iyodat inorganik bir iyot bileşiği, özellikle kimyasal formülü KIO olan bir tuzdur.3. Halojen grubunun elemanı olan...

Oksitlerin adlandırılması, çeşitleri, özellikleri ve örnekleri

oksitleri element ve oksijen arasındaki etkileşimlerin olduğu ikili bileşikler ailesidir. Bu yüzden, bir oksit, E'nin herhangi bir element olduğu EO...

Metalik olmayan oksitler Nasıl oluştukları, Adlandırma, Özellikler

metalik olmayan oksitler Bunlara ayrıca asit oksitler de denir, çünkü tuz oluşturmak üzere asit veya baz oluşturmak üzere suyla reaksiyona...

Metal oksitler özellikleri, adlandırılması, kullanımları ve örnekleri

metal oksitler metalik katyonlar ve oksijen tarafından oluşturulan inorganik bileşiklerdir. Genellikle, oksit anyonunun (O) olduğu çok sayıda iyonik katı içerirler.2-)...

Azot Oksitler (NOx) Farklı Formülasyonlar ve Adlandırmalar

azot oksitler bunlar azot ve oksijen atomları arasındaki bağları içeren esasen gaz halinde inorganik bileşiklerdir. Grup kimyasal formülü HAYIRx, Oksitlerin...

Bazik Oksitler Oluşumu, Adlandırma, Özellikler ve Örnekler

bazik oksitler bir metal katyonunun oksijen dianyonu ile birleşmesiyle oluşanlar2-); genellikle baz oluşturmak için suyla veya tuz oluşturmak için asitlerle...

Plumbate Oxide (PbO) Formülü, Özellikleri, Riskleri ve Kullanım Alanları

Plumbate oksit, ayrıca kurşun oksit (II) veya kurşun monoksit olarak da bilinir, PbO formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir. İki polimorf...

Perklorik oksit formülü, özellikleri, riskleri ve kullanımları

perklorik oksit, ayrıca klor oksit (VII), perklorik anhidrit, diklorometan da denir.,C formülünün inorganik bir kimyasal bileşiğidir.2O7. Yapısı şekil 1'de sunulmuştur...

Çinko Oksit (ZnO) Formülü, Özellikleri ve Kullanım Alanları

çinko oksit ZnO formülünün kimyasal bir bileşiğidir. Reçetesiz satılan ilaçlarda içerik olarak kullanılan inorganik bir kimyasal bileşiktir. Ayrıca, çeşitli endüstrilerde...