kimya - Sayfa 3

Kalsiyum Oksit (CaO) Yapısı, Özellikleri ve Kullanım Alanları

kalsiyum oksit (CaO) iyonik formlarda kalsiyum ve oksijen içeren inorganik bir bileşiktir (kalsiyum peroksit, CaO ile karıştırılmamalıdır)2). Dünya çapında kireç olarak...

Bor oksit (B2O3) yapısı, özellikleri, adlandırılması ve kullanımı

bor oksit veya borik anhidrit, kimyasal formülü B olan inorganik bir bileşiktir.2Ey3. Periyodik tablonun p bloğunun bor ve oksijen elementleri...

Berilyum oksit (BeO) yapısı, özellikleri ve kullanımları

berilyum oksit (BeO), yüksek mukavemeti ve elektriksel direncine ek olarak, onu, bu son özellikte metalleri bile geçerek, onu nükleer reaktörlerin...

Baryum Oksit Formülü, Özellikleri, Riskleri ve Kullanım Alanları

baryum oksit baryum nitratın termal olarak ayrışması veya baryum karbonat: BaCO gibi tuzların termolizi ile hazırlanan BaO formülüne sahip bir...

Kükürt oksit formülü, özellikleri, riskleri ve kullanımları

kükürt oksit (VI), ayrıca kükürt trioksit ya da sülfürik anhidrid olarak da bilinir, SO formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir3. Yapısı...

Aluminyum Oksit (Al2O3) Kimyasal Yapısı, Kullanım Alanları, Özellikleri

alüminyum oksit (Al2Ey3 Alumina, alüminyum oksit, korindon veya alüminyum trioksit olarak da adlandırılan kimyasal formülün), bir metal ve oksijen (O) arasındaki...

Cupric Oxid Formülü, Özellikleri, Riskleri ve Kullanım Alanları

kuprik oksit, bakır oksit (II) olarak da adlandırılır, CuO formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir. Yapısı Şekil 1'de gösterilmektedir (EMBL-EBI, 2017).Cuprik...

Spesifik Hacimsel Su, Hava, Buhar, Azot ve İdeal Gaz

belirli hacim her bir element veya malzemenin karakteristiği yoğun bir özelliktir. Matematiksel olarak, belirli bir miktarda maddenin (kilogram veya gram)...

Atom Hacmi Periyodik Tablodaki Değişimi ve Örnekler

atom hacmi bir elementin molar kütlesi ve yoğunluğu arasındaki ilişkiyi gösteren göreceli bir değerdir. Dolayısıyla, bu hacim elemanın yoğunluğuna bağlıdır...