kimya - Sayfa 5

Karbon atomu özellikleri, yapı, hibridizasyon, sınıflandırma

karbon atomu Belki de tüm unsurların en önemlisi ve amblemidir, çünkü onun sayesinde yaşamın varlığı mümkündür. Sadece birkaç elektronu veya...

Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3) Formülü, Özellikleri, Riskleri ve Kullanım Alanları

sodyum tiyosülfat veya sodyum hiposülfit (Na2S2Ey3) Çeşitli tıbbi kullanımları olan önemli bir inorganik tuzdur. Aynı zamanda pentahidrat tuzu olarak da mevcuttur (Na2S2Ey3.5H2O)....

Tetradotoksin (TTX) Özellikleri, Patofizyolojisi ve Toksisitesi

tetrodotoxin (TTX), Tetraodontiformes sırasına göre çoğunlukla karaciğerde ve balık yumurtalıklarında bulunan bir aminoperhidroquinazolina zehiridir.. Tetraodontiformes (tetras-dört ve odontos-tooth) veya kirpi balığı...

Karbon tetraklorür (CCl4) yapısı, özellikleri, kullanım alanları, toksisite

karbon tetraklorür Renksiz bir sıvıdır, eter ve kloroform kokusuna benzer şekilde hafif tatlı bir koku alır. Kimyasal formülü CCl'dir.4, ve...

Termokimya Ne Çalışmalar, Yasalar ve Uygulamalar

termokimyasal İki veya daha fazla tür arasındaki reaksiyonlarda yapılan kalorifik modifikasyonların çalışılmasından sorumludur. Proseslerin gelişmekte olduğu yönü ve enerjilerinin nasıl değiştiğini...

Termo higrometre Karakteristikleri, Tipleri, Tarihçesi

termohigrómetro veya iklim göstergesi olarak da bilinen higrometre, esas olarak havanın veya diğer gazların nemini ölçmek için kullanılan bir araçtır.Bununla...

Laboratuvar Termometresinin Özellikleri, Tipleri, Tarihçesi

laboratuvar termometresi Maddelerin tam sıcaklığını ölçmek için kullanılan bir araçtır. Sıcaklığı bir termometre ile ölçerek kontrol edilebilir. Bu cihaz hem düşük...

Etil eter özellikleri, yapısı, elde edilmesi, kullanımı

etil eter, dietil eter olarak da bilinir, kimyasal formülü C olan organik bir bileşiktir4'H10O. Renksiz ve uçucu bir sıvı olması...

Asit ve Baz Teorileri Lewis, Brönsted-Lowry ve Arrhenius Teorisi

asit ve baz teorileri 1776'da Antoine Lavoisier tarafından verilen, aralarında nitrik ve sülfürik kuvvetli asitler olan bilgisine sahip sınırlı bir...