tıp - Sayfa 4

Lipemic Serum Anlamı, Sebepleri ve Sonuçları

lipemik serum Plazma yağının yüksek içeriğinden dolayı laboratuar numunesinin sütlü görünümünden oluşur. Lipeminin nedeni çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin ve plazmada...

Plevropulmoner Sendrom Çeşitleri, Nedenleri ve Tedavileri

 plöropulmoner sendromlar Bunlar, alt solunum sistemini etkileyen (ana bronşlar ve pulmoner alveoller arasındaki) ve iki kardinal semptomu paylaşan bir dizi sendromik...

Spinal Sendrom Çeşitleri, Nedenleri ve Belirtileri

spinal sendromlar, omurilik hastalıkları veya yaralanmaları, bu yapıyı etkileyen heterojen bir patolojiler kümesidir.Bu sendromlar nadirdir. Bununla birlikte, önemli bir sakatlığa...

Tokat Sendromu Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

tokat sendromu (ayrıca fetal parvovirus sendromu veya beşinci hastalık olarak da bilinir), hamile bir kadın parvovirus B19 ile enfekte olduğunda ortaya...

Harlequin Sendromu belirtileri, nedenleri ve tedavileri

alacalı iktiyoz ya da harlequin sendromu, cilt üzerinde pulkuatif hiperkeratotik lezyonlarla kendini gösteren nadir bir doğuştan hastalıktır. Normal dermatolojik özelliklerin değişmesine...

Alejandria Sendromu Özellikleri, Kökeni, Ünlü

İskenderiye sendromu Çok nadir görülen bir genetik mutasyondur. Başlıca özelliği ve daha iyi bilindiği için, sahip olduğu insanların gözünde kışkırtdığı menekşe...

Coqueluchoid sendromu etiyolojisi, tanı, belirtiler, tedavi

 kok fluke sendromu boğmacada sunulanlara benzer bir dizi solunum belirti ve semptomunun adıdır ancak Bordetella boğmaca varlığının gösterilemediği bir yerdir....

Koledok Sendromu Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

coledocian sendromu sarılık, kolüri ve acolia, artmış bilirubin, kolesterol ve alkalin fosfataz ile karakterize klinik-humoral bir sendromdur. Bu semptomlar büyük...

Obstrüktif Bronş Sendromu Belirtileri, Patofizyolojisi ve Tedavileri

 obstrüktif bronşiyal sendrom Solunum yolunun çapındaki düşüşün yol açtığı işaret ve semptomlar kümesidir. Bu sendromun ana tetikleyicileri solunum yolu enfeksiyonları ve...