tıp - Sayfa 3

Tetraplegia Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi

tetraplejía, ayrıca quadriplegia olarak da bilinir, üst ve alt ekstremitelerin tamamen veya kısmen felci ile karakterize bir işarettir..Bu değişiklik omurilik...

Tetania Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

tetanisi periferik sinirlerin uyarılabilirliği nedeniyle istemsiz kontraktür veya kas spazmı üreten semptomatik bir varlıktır. Bir semptom, aynı zamanda klinik bir...

Saginata'nın Özellikleri, Yaşam Döngüsü, Epidemiyoloji

Saginata yedim enfekte ineklerin etinin (çiğ veya az pişmiş) yutulması yoluyla elde edilen Cestoda sınıfının parazitik bir plazmasıdır..Bu parazit olarak...

Tenesmus mesane fizyolojisi, nedenleri, tedavisi

 mesane tenesmus Mesane boş olsa bile, tekrar tekrar meydana gelen idrar yapma ihtiyacı. Mesane dolgunluğunu algılarken, idrar yapma ihtiyacı hissetirken gönüllü...

Rektal Tenesmo Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

 rektal tenesmus  Bağırsak tamamen boşaltılsa bile, kalıcı dışkılama hissidir. Bağırsakların distal kısmını etkileyen bu rahatsızlık (inen kolon, rektum ve anüs), aynı...

Yığılmış doku Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

hımbıl doku, veya basitçe esfacelo, ölü hücrelerin ve yaraların içinde ve çevresinde biriken enflamatuar sıvının bir karışımıdır. Devitalize doku olarak...

Enfekte Dövmeler Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Rağmen enfekte dövmeler Genellikle çok yaygın değillerdir, komplikasyonları önlemek için zamanında tespit etmek önemlidir. Bir dövme, herhangi bir temiz yara gibi bulaşabilir;...

Taşifilaksi Nedenleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

taquifilaxia Akut ve hızlı bir şekilde görünen bir ilacın etkisine tolerans olgusu. Genellikle, söz konusu ilacın etkisindeki hızlı bir azalma ile...

Sülfonilüreler Sınıflandırması, Etki Mekanizması ve Yan Etkileri

sülfonilüreler tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılan ve pankreasın beta hücrelerinden insülin salınımının arttırılması ile etki eden oral hipoglisemik ajanlardır....