İdare ve finans - Sayfa 5

Neyin işe yarayacağı, nasıl yapılacağı ve örnek olması için Ödeme Rolü

ödeme rolü bir şirketin çalışanlarına belirli bir süre boyunca veya belirli bir tarihte ödemesi gereken ücret ve maaş, ikramiye ve...

Robert James Eaton biyografi, teknik ve kavramsal beceriler

Robert James Eaton (Şubat 1940 doğumlu) 1993-1998 yılları arasında Chrysler Corporation’ın başkanı ve CEO'su olan bir işadamı. İş yönetimi ve...

Satınalma Çeşitlerinin Talep Edilmesi, Nasıl Yapıldığı, Önemi ve Örnekleri

Şeklinde satınalma talebi Bir kullanıcı departmanı veya depo personeli tarafından, sipariş edilmesi gereken kalemlerin satın alma departmanına, miktarına ve teslimat...

Satış raporu nasıl yapılır ve örnekler

bir satış raporu bir şirketin satış faaliyetlerinin durumuna genel bir bakış sunan bir rapordur. Belirli bir süre boyunca satış hacminde meydana...

Nelerden oluştuğu, nasıl yapıldığı hakkında faaliyet raporu, yapı, örnek

faaliyet raporu Günlük organizasyon aktivitelerinin detaylı bir raporudur. Bu rapor, üretim kayıtları, maliyetler, kaynak giderleri, ayrıntılı işlem incelemeleri ve hatta...

Bir Şirketin İç ve Dış Halkla İlişkileri

iç ve dış halkla ilişkiler bir şirketin Ulusal ve uluslararası pazarda projelendirmek için bir şirkete iletişim desteği sağlamaktan sorumludurlar. Amacı,...

Müşteri tipleri ile ilişkisi, yaşam döngüsü, nasıl geliştirileceği, aktiviteler

müşteri ile ilişki Şirket ile müşterileri arasında sürekli bir bağlantı kurulması. Bunlar bir şirketin mevcut müşterileri ile iletişim kurma ve...

Örgütsel yeniden yapılanma süreci ve örnekler

örgütsel yeniden yapılanma İş süreçlerini yeniden tasarlamak için kullanılan bir tekniktir. Bu, kuruluşun temel yetenekleri denilen güçlü yönlerinden yararlanmak için...

Tip işlemlerinin, modellerin, fazların ve örneklerin yeniden yapılandırılması

süreç yeniden yapılandırma performans, verimlilik ve kalite konusunda önemli gelişmeler sağlamak için bir kuruluşun iş akışlarının ve iş süreçlerinin analizine...