Çalıştığım - Sayfa 3

Yapısalcı Yönetim Okulu nedir?

Yapısalcı yönetim okulu örgütsel yapılara uygun bir modeldir. Geleneksel ve karizmatik yapılardan farklıdır.Bu okulun teorisi, bir örgütün ideal olarak hiyerarşik...

Lokal Risk Nedir?

konumsal risk Herhangi bir şirketin normal faaliyetlerinin geliştirilmesi sırasında kazalara neden olabilecek işyerinin fiziksel koşullarını ifade eder..Yerel riskler, coğrafi özellikler,...

Biyomekanik Risk Nedir?

biyomekanik risk Belirli bir aktivite gerçekleştiren bir kişi üzerinde etkili olan tüm bu dış unsurları ifade eder.. Biyomekanik çalışmasının amacı,...

Yalın Başlangıç ​​Yöntemi Nedir?

Yalın Başlangıç ​​yöntemi Bir fikrin geçerliliği, uygulanabilir bir asgari ürünün (PMV) inşası ve düşük para yatırımı temelinde bir işletme kurmanın...

Bir Şirketin Dönüşü Nedir?

bir şirketin dönüşü onu geliştiren faaliyet veya işletmeyi ifade eder. Bu faaliyetler amaçlarına ve şirket içindeki önemlerine göre farklı kategorilere...

Kurum ve Kuruluşların Etik Kuralları Nedir?

kurum ve kuruluşların etik kuralları Bu üyelerin kendilerini dürüst ve dürüst bir şekilde yürütmeleri için tasarlanan ilkeler rehberidir.. Bu kurumsal...

Örgütsel Psikoloji Özellikleri, Kuramları ve İşlevleri

örgütsel psikoloji veya örgütlerin psikolojisi, iş dünyasında ve örgüt dünyasında insanların davranışlarını incelemekle yükümlü olan psikolojinin dalıdır..Bu anlamda, insan davranışını hem...

Profesyografi Bileşenleri, Önemi ve Örnekleri

profesiografía Belirli bir pozisyon alırken bir insanın yerine getirmesi gereken beceri ve yetenekleri tanımlamaya yarayan bir kaynaktır. Genel olarak, bu,...

En Önemli Kurum ve Kuruluşlarda Etik Olarak İlerleyin

 Kurum ve kuruluşlarda etik olarak hareket etmek şirketlerin sahip olduğu yasalara uyumu ifade eder. Kurumlar insanlardan oluşur; bu, organizasyonlar içinde...