Çalıştığım - Sayfa 2

İşveren Kayıt Özellikleri, Neden Önemli ve Örnek?

işveren kaydı Bir gerçek veya tüzel kişiliğin, ilgili hükümete varmadan önce, günün belirli bir döneminde belirlenen bir veya daha fazla...

Şirket İdaresinin Malzeme Kaynakları ve Sınıflandırılması

bir şirketin maddi kaynakları hepsi faaliyetlerini gerçekleştirirken sahip olduğunuz maddi varlıklardır. Bunlar arasında binalar, hammaddeler, arazi, makine, ofis malzemeleri, bilgisayar...

Ödeme Bekleyen Vergiler Nelerdir? Ana özellikleri

ödenmemiş vergiler Vergilerin ödenmesine karşılık bir şirketin Devlet ile sahip olduğu ekonomik taahhütleri temsil eden bir muhasebe hesabıdır..Bu hesap şirketin...

Elektronik Sunum Nedir?

bir elektronik sunum İnternet üzerinden elektronik bir cihazla (mobil, bilgisayar vb.) iletilen görüntüler, sesler, elektronik dosyalar vb. gibi bir multimedya...

İş Sertifikası Nedir? (Örneklerle)

bir iş kaydı ya da işbir kişinin mevcut veya eski istihdam durumunu doğrular. Sertifikalar, potansiyel bir yükleniciden, bir devlet kurumundan...

İcra Raporu Nedir ve Nasıl Yapılır?

bir icra raporu Bir iş planına ekli olan ve bir teklifte uyulması gereken bir veya daha fazla gerekçe veya öneriyi...

Bir Ceza Emri nedir?

bir ceza emri yargılanan organların, hakimin veya farklı yargı organlarının ceza mahkemesinin yargıcı veya mahkemesinin, hükümsüzlüğünün işbirliği yoluyla elde etmek...

Rekabet Avantajı Michael Porter nedir?

Michael Porter'ın rekabet avantajı Kendinizi pazarda rakipler karşısında konumlandırmanın üç ana yolu olduğunu belirler: daha düşük fiyatlar, farklılaşma ve odaklanma...

Matrix Organizasyonu Nedir? En Önemli Özellikler

matris organizasyonu Çalışanların işlevlerini ihmal etmeden belirli projelere katıldığı bir iş yapısıdır. İkili kanallar kullanılır: bir yandan ana hiyerarşi; ve...