Eğitim psikolojisi

Ergenlikte Şiddet, Türleri, Nedenleri, Sonuçları ve Önlenmesi

ergenlikte şiddet Eşit, akraba veya otorite rakamlarına yönelik saldırganlık tezahürleriyle oluşur. Öncelikle, bu şiddeti, çocukların toplumdaki rollerini değiştirdikleri geçici bir...

Tematik birim (eğitim) özellikleri, planlama, örnekler

tematik birim, Eğitimde, öğrenme deneyimini planlamak ve organize etmek için temel olarak çalışan ve birleştirici konuları dikkate alan referans çerçeveleridir..Tematik...

Genelleşmiş gelişimsel bozukluk türleri, belirtileri, nedenleri ve tedavileri

genelleşmiş gelişimsel bozukluklar (TGD), normal gelişim modellerinden bir gecikme ve / veya sapma ile sonuçlanan ve sosyal ve iletişimsel alanları daha...

Dil bozukluğu türleri ve nedenleri

dil bozuklukları Bir insanın çevrede etkili bir şekilde iletişim kurarken ortaya çıkardığı tam veya kısmi zorluklardır. Kişinin bilişsel, duygusal, iletişimsel ve...

Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Çocuklarda ve ergenlerde yeme bozuklukları Daha sık görülenler anoreksi, bulimia, alçaktan yeme bozukluğu, pika, seçici yeme ve ruminasyondur. Yemek, insanın...

Çocukluk çağı parçalayıcı bozukluk özellikleri, nedenleri, sonuçları, tedavileri

 Çocukluk çağı parçalayıcı bozukluğu Bazı küçük çocukları etkileyen çok nadir görülen bir sendromdur. Dilsel, sosyal ve motor gelişimdeki gecikmelerin geç ortaya...

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuklarda en sık görülen gelişimsel bozukluklardan biridir ve ergenlik ve yetişkinlikte de devam edebilir. Bir...

Bağlanma Teorisi Davranışları, Aşamaları ve Deneme

bağlanma teorisi İnsanlar arasındaki bağların ve ilişkilerin yaşam boyunca nasıl kurulduğunu açıklar ve psikolojiden etiyolojiye kadar değişen disiplinlerarası bir vizyon...

Müfredat teorisi arka planı, özellikler, Franklin Bobbit

 müfredat teorisi akademik müfredatın içeriğinin incelenmesi ve şekillendirilmesinden sorumlu olan bir akademik disiplindir. Yani, öğrencilerin belirli bir eğitim sistemi içinde ne...