Felsefe ne okuyor? (Çalışmanın Amacı)felsefe bilgiyi her türlü biçimde çalışabilir. Bu şekilde, varoluş, düşünce, değerler, zihin ve dil ile ilgili temel problemleri ele alır. Felsefe, düşünce tarzımızı düşünüyor (HANSSON, 2008).

Felsefe çalışmasının amacı zihin, değerler, akıl, bilgi ve varoluşla ilgili temel ve genel problemlerdir.. 

Felsefe kelimesinin kökeni Antik Yunanistan'da bulunmakta ve “bilgi sevgisi” anlamına gelmektedir. Bu nedenle Yunanlılar, felsefe teriminin din, sanat ve bilim gibi spekülatif düşüncenin tüm alanlarını da içeren sürekli bilgi arayışına itiraz ettiğini düşündü..

Belki de Aristoteles'e göre felsefe tanımı ile ilgileniyorsunuzdur..

Felsefe neyi araştırıyor??

Felsefe, dünyanın temel doğasını, insan düşünce ve bilgisinin temellerini ve davranışlarının evrimini dikkatlice inceler..

Bu nedenle, çalışma konularına yansıtma amacı ile soyut doğası olan soruları gündeme getirmektedir. Felsefe nadiren deneye dayanır ve çoğunlukla fenomenlerin yansımasına dayanır..

Bazen anlamsız ve verimsiz felsefesi kataloglanmıştır. Bununla birlikte, yüzyıllar boyunca siyaset, matematik, fen ve edebiyatın gelişimine katkıda bulunan, insanlığın en özgün ve önemli düşüncelerinden bazılarını üretmiştir (Gilles Deleuze, 1994)..

Felsefe çalışmasının konusu yaşamın anlamı, evren ve bizi çevreleyen her şey olmasa da, birçok filozof, her kişinin bu konuları incelemesinin hayati önem taşıdığını düşünüyor.

Onlara göre, yaşam yalnızca sorgulandığı ve derinlemesine analiz edildiğinde yaşanmayı hak eder. Bu şekilde, öğrenme süreçleri daha etkilidir ve çok çeşitli konular ve durumlar hakkında daha net düşünebiliriz..

Felsefe, tanımlanması ve tamamen bilinmesi zor olan geniş bir alandır. Disiplinlere veya mantıksal bölümlere ayrılması karmaşıktır.

Bunun nedeni birçok düşünce, görüş ve coğrafi farklılık çizgileri olmasıdır. Ancak, felsefe tarafından ele alınan konuların çoğunluğu dört ana başlıkta toplanabilir: mantık, epistemoloji, metafizik ve aksiyoloji (Vuletic, 2017).

Felsefenin Dalları

mantık

Mantık, rasyonel düşünce normlarını kodlama girişimidir. Mantıksal düşünürler gerçeği korumak veya bilginin kanıtlardan optimal şekilde çıkarılmasını sağlamak için argümanların yapısını araştırırlar..

Mantık, filozofların taleplerinde kullandıkları temel araçlardan biridir. Mantığın kesinliği, dilin karmaşık yapısından kaynaklanan problemleri titizlikle ele almalarına yardımcı olur..

bilgi kuramı

Epistemoloji, bilginin kendisinin incelemesidir. Bu felsefe dalı, bir konunun derin bilgisi olarak ne bildiğimizi ne ölçüde tespit ettiğimizi, hatta doğru için aldığımız önerilerin gerçekten doğru olup olmadığını sormamızı sağlayan sorular sorar..

Epistemoloji bildiğimiz veya bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgular.

metafizik

Metafizik, şeylerin doğası üzerine yapılan çalışmadır. Metafizikçiler, dünyayı oluşturan tüm unsurların varlığı, görünümü ve ortaya çıkması hakkında sorular soruyorlar..

Bu daldaki filozoflar, özgür irade, nesnelerin fiziksel ve soyut doğası, beynin fikir üretme biçimi ve bir tanrı olup olmadığı gibi konulardan kaynaklanmaktadır (Mastin, 2008)..

değerbilim

Aksiyoloji, doğası farklı değerlerde olan çok sayıda araştırmanın konusunu kapsayan bir şemsiye terimdir..

Bu farklı değerler arasında estetik, sosyal felsefe, politik felsefe ve daha belirgin bir şekilde etik de bulunmaktadır (Britannica, 2017)..

estetik

Estetik, sanat ve güzellik gibi öğelerin doğasını inceler. Böylece sanatı oluşturan unsurları, ardında yatan teklifi ve anlamı analiz eder..

Aynı zamanda sanatı oluşturan unsurları da analiz eder, çünkü bunun sadece resim veya müzikle ilgili olduğu kabul edilmez, mühendislik tarafından önerilen güzel bir çözümün sanat olarak da değerlendirilebileceğini sorgular..

Bu aksiyoloji dalı, bazen sanatçının bakış açısıyla sanatın anlamını, gerekçesini, doğasını ve amacını sorgular..

ahlâk

Etik çalışması, iyi ve kötü olarak kabul edilen her şeyin doğasını belirlemeye yardımcı olduğu için felsefenin temelini oluşturur..

Etik, ahlakın temelleri hakkında, neyin iyi ve kötü olarak anlaşılması gerektiğini sorgulayan bir soru sorar. Ayrıca hayvan istismarı gibi belirli konularda ahlaki davranış hakkında daha basit sorular sorar.

Etik, insanın takip edeceği eylem tarzının ne olması gerektiğini belirleyen çalışma alanıdır. Bu şekilde, kültür standartlarına göre ahlaki açıdan iyi veya kötü olarak oluşturulmuş olanları göz önünde bulundurarak ne yapmalıyım?.

Daha temel olarak, etik, değerlerimizi kategorize ettiğimiz ve takip etmeye çalıştığımız yöntemdir..

Onları takip edip etmediklerimizi sorguluyorlar çünkü mutluluğumuz ve kişisel memnuniyetimiz lehine ya da başka nedenlerle yaparsak.

Felsefe Okulları

tekbencilik

Bu okul sadece "ben" in olduğunu gösteriyor. Bu şekilde, kendinizden başka bir şeyin varlığından emin olamazsınız..

Solipsism, etrafımızdaki öğeler gerçekten varsa, kesin olarak bilmemize izin vermeyen öznel gerçekliği vurgular.

determinizm

Determinizm, her şeyin baştan sona kontrol edemediğimiz güçlerle belirlendiğini gösteriyor.

faydacılık

Bu etik doktrin, bir eylemin ancak faydası nedeniyle haklı gösterilmesini sağlar.

epikürcülük

Bu okul, varoluş sebebinin zevk ve acının ve korkunun tamamen yokluğu olduğunu savunarak Yunan filozof Epicurus tarafından büyütüldü..

pozitivizm

Pozitivizm, yalnızca kanıtlarla desteklenenlerin inanılabileceğine inanmaktadır..

Absurdísimo

İnsanoğlunun, evrenin anlamını ararken her zaman başarısız olacağını, çünkü böyle bir anlamın bulunmadığını belirtir. Saçma, bu şekilde işlerin bir anlamı olduğunu söylüyor, bunun için arama gerekli değil (ListVerse, 2007).

Bu Bölüm hakkında En Önemli 14 Felsefi Akım ve Temsilcileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz..