literatür - Sayfa 7

Rapor özelliklerini okuma, yapı, türleri, örnek

rapor okuma Başka bir okuyucunun orijinal eseri okumak zorunda kalmadan onu okuyabilmesi ve yorumlayabilmesi için başka bir metinde okuduğunu açıklamaya...

Vurgulama Kuralları (Örneklerle)

vurgu kuralları tilde (') adı verilen grafik işaretinin yerleştirilme kurallarıdır. Amacı hece içindeki sesin en büyük gücünü göstermektir. Kraliyet İspanyol...

Dil Kaynakları Kaynakları Türleri, Özellikleri ve Örnekleri

dilsel kaynaklar yazarın okuyucunun ilgisini çeken metinleri üretmek için kullandığı unsurlardır. Genel olarak, bu kaynaklar genellikle literatürle ilişkilendirilir.. Bu bir...

Açıklayıcı kaynak türleri ve örnekler

açıklayıcı kaynaklar okuyucularının aktarmaya çalıştığı bilgileri anlamalarına yardımcı olmak için açıklayıcı metinlerde yaygın olarak bulunan tüm bu stratejileri içerir. Büyük...

Yapışkan Kaynak Türleri, Örnekler

yapışkan kaynaklar onlar bir metni oluşturan farklı mekanları birleştirmek olan bir dizi gramer ve sözcüksel öğelerdir. Temel amacı, anlaşılmasını sağlamak...

Büyülü Gerçekçilik Kökeni, Özellikleri ve Seçme Yazarları

büyülü gerçekçilik Latin Amerikalı yazarların kullandığı bir anlatım stratejisidir. Fantastik veya efsanevi öğelerin görünüşte gerçekçi bir kurguya dahil edilmesi ile...

Edebi gerçekçiliğin kökeni, özellikleri, yazarları ve seçkin eserleri

edebi gerçekçilik Fransa'da on dokuzuncu yüzyılın ortalarında gelişen, daha sonra Avrupa'nın geri kalanına yayılan ve daha sonra Amerika'ya yerleşen edebi...

İspanyol edebi gerçekçiliği tarihsel bağlamı, özellikleri, yazarları ve eserleri

 İspanyol edebi gerçekçiliği İspanya'da on dokuzuncu yüzyılın ortalarında ortaya çıkan edebi akım, o zamanlar Avrupa ülkesinde yaşayan politik ve sosyal yaşamın...

Rubrik Kaplan Karakteristikleri, Çeşitleri ve Örnek

rubrik kaplanı Ağ forumlarında yer alan tartışmalara doğru katkı sağlamayı ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan bir dizi eğitim tekniğine atıfta bulunur....