literatür - Sayfa 6

Rosario Castellanos biyografisi ve çalışması

Rosario Castellanos (1925-1974) 20. yüzyılın en önemli Aztek yazarları tarafından düşünülen Meksikalı bir yazar ve şairdi. Edebi eserlerinin çoğunda, kadın ve...

Rosa Chacel biyografisi, üslup ve eserleri

Rosa Clotilde Chacel Arimón (1898-1994) 'Kuşağı’nın 27. Nesiline mensup bir İspanyol yazardı.Onun zamanının birçok entelektüelleri gibi, 1936’nın İç Savaşı’nın ardından...

Edebi Romantizmin Kökeni, Özellikleri, Temsilcileri ve Eserleri

Edebi romantizm On sekizinci yüzyılın sonları ile on dokuzuncu yüzyılın ortaları arasında Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yapılan edebi üretim dönemidir. Bu...

Kolombiya Temalarında Romantizm, Özellikleri ve Yazarları

Kolombiya'da romantizm 19. yüzyılda meydana gelen edebi bir hareketti. Fransız liberal ideallerinin Kolombiya'daki güçlü etkisi sayesinde doğdu, o zamanlar ülkenin...

Romantizm Kökeni, Çeşitleri ve Özellikleri, Kaynakları ve Eserleri

romantizm, Şiirsel yaratım alanında, metrik hesabı sekiz heceli (oktaosyllable) olan ayetlerin, genellikle kısa, ayetlerin meyvesi olarak tanımlanmaktadır. Bunlarda fonetik yazışma,...

Rojaiju anlamı, kökeni, meraklar

Rojaijú, "rohayhu" veya "rojaijó" olarak da bilinen Guaraní dilinde, başka bir kişiye karşı derin bir sevgi ve / veya sevgi...

Tekerlerin Özellikleri, Tipleri ve Örnekleri

kafiyem bunlar bir metne ritim ve sonorite ekleyen bir elementtir. Bu etki okunduğunda açıkça görülür, çünkü yazıyı oluşturan ayetlerin her birinin...

Bilgilendirici İnceleme Özellikleri, Elemanları ve Örnek

bir bilgilendirici inceleme bir eser hakkında yapılan kısa bir yazılı hesaptır, kitap, film, oyun veya senfoni olsun. Değerlendirici bir karaktere...

Açıklayıcı Özet Nasıl Yapılır ve Örnekler

bir açıklayıcı inceleme Bir eseri veya olayı tanımlamayı amaçlayan açıklayıcı bir metinden oluşur. İncelemeler, akademik, gazeteci ve edebi alanlarda yaygın...