Sosyal beceriler

Duygusal bağlar nasıl geliştiği, çeşitleri, örnekleri

 duygusal bağlar onlar bir kişiyi diğerine alan ve zaman içinde bağlayan derin ve kalıcı bağlardır. Bir insanın hayatındaki önemli duygusal ilişkilerin...

Utangaçlık özellikleri, nedenleri ve nasıl üstesinden gelineceği

utangaçlık iletişimsel zorluklar ve sosyal engelleme ile karakterize bir davranış şeklidir. Bununla birlikte, bu bir hastalık değildir ve doğru becerilerin...

Alternatif ve Artırıcı İletişim Sistemleri (SAAC)

Artırıcı ve Alternatif iletişim sistemleri (SAAC ve sonrasında), iletişim güçlüğü çeken kişilerin etkili bir etkileşim kurabilmeleri ve ilişkilerini yürütebilmelerine yardımcı...

Sahip Olma Karakteristiği Anlayışı, Önemi ve Örnekleri

 aidiyet duygusu Bir spor takımından bir kuruma veya tüm bir topluma kadar değişen belirli bir grupla özdeşleşme hissidir. Maslow tarafından kendimizi...

Sosyal Duyarlılık Nedir?

sosyal duyarlılık bireyin sosyal etkileşimdeki sinyalleri ve bağlamları tanımlama, algılama ve anlama yeteneğidir. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini ne ölçüde anladığınız...

Sosyal etki nedir?

Terim sosyal etki Bir bireyin kararlarına, görüşlerine veya başkalarının kararlarına, görüşlerine ve tutumlarına maruz kalacak tutumlardaki değişikliği ifade eder..Sosyal etki...

Saldırganlık nedir?

saldırganlık başka bir bireye zarar vermeyi amaçlayan, genellikle zararlı olan sosyal bir etkileşimdir. Misilleme ile veya provokasyon olmadan gerçekleşebilir. İnsan...

Sosyal psikoloji tarihi, çalışmanın amacı, alanları ve temsilcileri

 sosyal psikoloji Bilimsel bir şekilde çalışmaktan sorumlu olan, diğer kişilerin varlığının (gerçek veya hayal edilmiş) bir bireyin düşünceleri, davranışları ve duyguları...

Sosyal Uygulamalar Dil Türleri ve Uygulamaları

 sosyal uygulamalar Bir toplumda kurulan şeyleri yapma alışkanlıkları ve yöntemleridir ve aynı şekilde tüm sakinleri tarafından da uygulanmaktadır. Bu uygulamalar bir...