Kişilik bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

 obsesif kompulsif kişilik bozukluğu “Doğru şekilde” bir şeyler yapmak için bir fiksasyonu olan insanların özelliğidir. Düzen, mükemmeliyetçilik ve kişisel ve kişilerarası...

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

 narsisistik kişilik bozukluğu kendini takdir etme, kendini farklı görme ve özel muamele görmeye değer verme eğilimi ile karakterize bir kişilik bozukluğudur..Bu...

Kişilik Limit Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

 sınırda kişilik bozukluğu (TLP) çalkantılı yaşamlara, ruh haline ve dengesiz kişisel ilişkilere ve özgüveninin düşük olması ile karakterize bir kişilik...

Histrionik Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

histriyonik kişilik bozukluğu Aşırı dikkat arama, uygunsuz ayartma ve aşırı onay gereksinimi ile karakterize edilen bir kalıptır. Bu bozukluğu olan...

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

şizotipal kişilik bozukluğu sosyal izolasyon ihtiyacı, sosyal durumlarda endişe, garip davranışlar ve düşünceler ve genellikle garip inançlar ile karakterizedir..Bu bozukluğu...

Şizoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

şizoid kişilik bozukluğu sosyal ilişkilerden kopma şekli ve kişilerarası durumlarda çok sınırlı bir duygu yelpazesi nedeniyle bir kişilik bozukluğudur..Diğerleri onları...

Paranoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

 Paranoid kişilik bozukluğu bu özelliği, sahip olduğu kişinin herhangi bir gerekçe göstermeden aşırı güvensiz olduğu ve başkalarından şüpheli olduğu için karakterize...

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

antisosyal kişilik bozukluğu (TPA), kişinin yıkıcı bir davranış göstermesi ve sosyal normlara saygının az olması nedeniyle karakterize edilen bir tür...

Kaçınma Belirtileri, Sebepleri ve Tedavileri ile Kişilik Bozukluğu

kaçınma ile kişilik bozukluğu Kişinin, başkalarının görüşlerine ve sonuçta ilişkilerden kaçınmaya duyarlılığı ile karakterize edilir. Hem reddedilme korkusu hem de...