Kişilik bozuklukları - Sayfa 2

Bağımlılık ile Kişilik Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

bağımlılıkla kişilik bozukluğu -Ayrıca bağımlı kişilik olarak da adlandırılır - uzun vadeli bakıma muhtaç bir ihtiyaç ve önemli insanlardan ayrılma...

Psikopati Nedir?

psikopati duygu ve dürtü kontrolünün eksikliği, dürtüsellik, ahlaki veya sosyal normlara uyum sağlama yetersizliği, davranış ve antisosyal davranışlara eğilim olma...

Kişilik Dissosyal Bozukluk Nedir?

Disosyal bozukluk kişilik, sosyal normları ihlal eden davranışlarda bulunan çocuk ve ergenlerin karakteristik özelliğidir..Bu çocuklar ve gençler, çocuk suçluları olabilir,...

Organik Psikoz Belirtileri, Tanı, Tedavi

organik psikoz fonksiyonel olanlarla birlikte ve fiziksel neden olmadan, yerleşik psikozların olası sınıflamalarıdır. Beyinde fiziksel hasara neden olan yaralanma, zehirlenme...

Kişilik Tip C özellikleri, nedenleri ve hastalıkları

 kişilik tipi c Genellikle stresli durumlara verilen bir dizi tutum ve davranış oluşturur. Hasta, pasif ve barışçıl bir etkileşim tarzı, iddialı,...

Kişilik A tipi özellikleri, hastalıkları ve tedavisi

 kişilik tipi A (PCTA) İnsanların hırs, rekabet gücü ve emek katılımı, ayrıca sabırsızlık, geçici aciliyet ve düşmanca tutum gösterme eğilimidir....

Obsesif Kişilik Obsesif Kişiliklerin 10 Özelliği

takıntılı kişilik rijitlik, esneklik ve sürekli mükemmeliyetçilik arayışı ile karakterize edilen bir varlıktır.. Çoğu zaman patolojik bir durum olmasına rağmen,...

Bir Psikopatın Psikolojik Profili 20 Karakteristik Özellikler

 bir psikopatın psikolojik profili dürtülerin kontrolünde bir eksiklik, suçluluk veya utanç duygusunun olmaması ve sosyal ve ahlaki normlara uyum sorunları...

Yanlış antropinin anlamı, nedenleri ve yanlış özellikleri

 insan sevmeme bütün insan ırkının nefreti, hor görmesi veya güvensizliği ile karakterize bir bakış açısıdır. "Misanthrope" kelimesi, bu görüşü taşıyan...