teknoloji

Pelton türbin tarihçesi, işleyişi, uygulaması

Pelton türbini, Teğet Hidrolik Tekerleği veya Pelton Tekerleği olarak da bilinen, 1870'lerde Amerikan Lester Allen Pelton tarafından icat edilmiştir.Pelton tipinden...

Termometre Parçaları ve Ana İşlevleri

termometre Sıcaklıkları ölçmek için kullanılan bir araçtır. Termometre tipine bağlı olarak, vücut ısısını, suyu, havayı ve diğer birçok şeyi ölçebilirsiniz..Termometre...

Tecnoutopía İlkeleri, Tarihçesi ve Eleştirileri

Technopia teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin insanlığı ütopyacı bir toplumda yaşamaya götürecek inancıdır. Bu şekilde, sözde Teknolojik Ütopyacılık, teknik-bilimsel gelişmeleri, insanı rahatsız...

Karakteristik inşaat teknolojileri ve 5 ana

inşaat teknolojisi yapısal inşaat işlemlerine uygulanan bir dizi mühendislik tekniğidir. Esas olarak konut inşaatında kullanılır. Ayrıca ulaşım sistemleri, endüstriyel sistemler...

Sabit Teknoloji Özellikleri, Avantajları, Dezavantajları ve Örnekleri

sabit teknoloji tek bir amaç için özel olarak tasarlanmış olanıdır; yani, sadece bir işlevi yerine getirmek için kullanılır ve başka...

Yumuşak Teknoloji Özellikleri, Uygulamaları ve Örnekler

yumuşak teknoloji teknolojik bilgi, maddi olmayan materyal, idari veya örgütsel kullanım anlamına gelir. Bu tür bir teknoloji know-how'a atıfta bulunur;...

Eğitim Yazılımının Özellikleri, Çeşitleri, Avantajları, Dezavantajları

eğitim yazılımı veya öğretim, öğretme-öğrenme sürecini desteklemek için özellikle öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir program türüdür. Bu...

Teknolojik Sistem Türleri ve Gerçek Örnekler

teknolojik sistemler teknik eylem bağlamında insanın çalışmasını kolaylaştırmaya yarayan bir dizi prosedür ve yöntem içerirler. Teknolojik bir sistemi oluşturan birimler...

Sistem makinesi ürün özellikleri ve örnekleri

ürün makine sistemi asgari insan yardımı ile bir işlem veya prosedürün uygulandığı teknolojinin kullanılmasıdır. Aynı zamanda otomatik kontrol olarak da...