teknoloji - Sayfa 3

Dişli Nedir? Ana özellikleri

bir ağ veya dişli, mekanik gücü bir elemandan diğerine, döner veya alternatif hareketlerle aktarmak için kullanılan bir mekanizmadır.Dişliler, birbiriyle uyumlu...

Elektrik Anahtarı nedir ve ne içindir?

bir elektrik anahtarı elektrik tesisatında akımın dolaşımını sapmayı mümkün kılan bir cihazdır. Bu işlem alternatif bir devreye otomatik bağlantı ile...

Anemoscope veya Windsock nedir?

Bir anemoskop, Rüzgar gülü olarak da bilinir, rüzgar hızını ve kuvvetini ölçmek için kullanılan bir araçtır..Rüzgar genellikle yön ve hız...

Üçüncü bilgisayar nesli nedir?

üçüncü nesil bilgisayar Daha küçük, daha hafif ve daha hızlı bilgisayarların oluşturulmasına izin veren 1958'de Amerikalı mühendis Jack S. Kilby tarafından...

Teknoloji nedir?

teknobilime Bilimsel yöntemle birleştirilen teknolojiyle ilgili tüm küresel insan faaliyetlerini ifade eder.. Atomik uygulamalara, biyoteknolojiye, robotik ve bilgisayar bilimlerine ulaşana...

Beşinci Nesil Bilgisayar Nedir?

beşinci nesil bilgisayar 1983'ten günümüze kadar uzanan, bilgisayarların hızlı ve verimli olduğu ve gelişmiş bir modern yazılıma sahip olduğu bir...

Teknik Yenilik Nedir?

teknik yenilik Mevcut bir ürünün veya sürecin değiştirilmesi ya da yaygın olarak geliştirilen bir bilgi ya da faaliyet alanından bir...

Teknolojik üretim nedir?

Terim teknolojik üretim Özellikle telekomünikasyonda, anın teknolojik ilerlemelerine olan ilgisini hisseden dünya topluluğuna atıfta bulunmak için kullanılan bir neologizmdir..Teknolojik gelişmelerden...

Proses Otomasyonu Nedir?

süreç otomasyonu Ford Motor Company tarafından, üretim ekibiyle senkronize edilmiş görevleri gerçekleştirmek için mekanik cihazlar uygulama sanatı olarak tanımlanmaktadır..Bu, üretim...