sağ

Kredi Unvanları Sınıflandırması, Özellikleri ve Örnekleri

kredi unvanları genellikle kağıt biçiminde yansıtılan içerdikleri yükümlülüğü kanıtlamaya hizmet eden belgelerdir. Kredi unvanı belgesi olmadan hak talep edilemez, bu...

İletim Formlarının İletim Yükümlülükleri ve Örnekleri

yükümlülüklerin iletilmesi görevlendiricinin veya transfer sahibinin iradesini takiben veya mevzuatın bu ikame kapasitesine atfedildiği belirli bir eylemle başka bir kişiye...

Test Kursu-Navette'in ne için olduğu, protokol, nasıl değerlendirildiği

Test Kursu-Navette, Léger veya Pi tarafından Bir bireyin aerobik kapasitesini ölçen bir testten oluşur. Bir ses sinyaliyle gösterilen hızda değişiklikler...

Oluşumunda ekonomik madde, yorum ve örnekler

ekonomik madde ABD’nin vergi mevzuatında, geçerli sayılacak bir işlemin, vergi yükümlülüğünün azaltılmasının yanı sıra, mali etkiye ek bir ekonomik etki...

Yasal Varsayım Sınıflaması ve Örnekler

yasal varsayım Sonuçları ile yasal bir etki yaratabilecek soyut bir gerçektir. Bir norm tarafından belirlenen yasal sonuçlar, hipotezin gerçekleşmesine bağlıdır....

Hukuk türleri ve diğer kavramlar

shukukun nesneleri hak ve yükümlülüklere sahip olma kapasitesine sahip olanlar. Yasal doktrine göre, kişi kavramına eşdeğerdir. Bir kişi olarak anlaşıldığı...

Sublease özellikleri, yasallık, avantaj ve dezavantajları

subleasing Bu, adı bir kira sözleşmesinde yer alan resmi bir kiracı, mülkün bir bölümünü veya kiracı olduğu mülkün tamamını üçüncü...

Sociedad de Producción Rural Karakteristikleri, Avantajları, Dezavantajları

kırsal üretim toplumu Kırsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla ortaya çıkmış bir ejidal örgütlenme biçimidir. Kırsal üretim şirketleri, sınırlı bir şirket veya...

Normatif Sistem Sınıflandırması ve Örnekler

normatif sistem belirli bir bölgede toplumu düzenleyen hakkı uygulayan kurumların yanı sıra normlar ve kurumlar bütünüdür. Mevzuatın oluşturulmasını, uygulanmasını ve...