sanat

Huayno Giyim Özellikleri ve Çağdaş Etkileri

Huayno elbise, Andes'in en popüler popüler müzik türlerinden biri olan, geniş bir tarihe ve çok özel özelliklere sahiptir..Huayno, Arjantin, Ekvator...

Modern Trajedi Kökeni ve Özellikleri

modern trajedi Klasik trajedi sonrası bir akım olarak düşünülen, ayet veya ayette yazılan, çoğunlukla tiyatro, şiir ve edebiyat olmak üzere...

Tommaso Cavalieri Biyografi, Yapıt ve Teknik

Tommaso Cavalieri (1509-1587), Rönesans döneminin aristokrasisine ait İtalyan sanatçısı ve karikatürcüsüydü. Bu referanslara rağmen, sanat tarihinde onu aşan şey, esas...

Romantik tiyatro orijini, özellikleri, yazarları ve eserleri

romantik tiyatro Avrupa'da on dokuzuncu yüzyılın ilk yıllarında geliştirildi ve neo-klasikist biçimlere (düzenlilik, nesnellik, sebep tarafından kontrol edilen duygu ve...

Rönesans Tiyatrosu Kökeni, Özellikleri ve Eserleri

rönesans tiyatrosu yaklaşık onbeşinci yüzyıldan on yedinci yüzyılın başlarına kadar olan Avrupa dramasını ifade eder. Bu dönemde klasik eserlerin yeniden...

İspanyol öncesi tiyatro kökenleri, özellikleri, eserleri ve yazarları

İspanyol öncesi tiyatro, kültürel bir ifade olarak, fatihlerin Amerika'ya gelmesinden önce geliştirilen öyküler, danslar, komedi ve komedilerin temsil edilme faaliyetleri...

Isabelino Tiyatrosu Yazarları ve En Önemli Eserleri

 Elizabeth tiyatrosu İngiltere'de on altıncı ve on yedinci yüzyıllar arasında (özellikle 1578-1642 arasında) yazılmış ve sunulan dramatik eserler grubudur. Direkt...

Çağdaş Tiyatro Kökeni, Özellikleri, Yazarları ve Eserleri

çağdaş tiyatro 20. yüzyılda Avrupalı ​​doğa yazarları tarafından geliştirilen tiyatro deneylerinde çok çeşitli ve köklü bir dramaturji tarzını anlatıyor. Bu...

Skeeter Davis Biyografi ve Kariyer

Skeeter Davis (1931-2004), asıl adı Mary Frances Penick, Amerikalı bir country müzik şarkıcısıydı. En çok hatırlanan şarkıları arasında 1962'den itibaren "Dünyanın...