İdare ve finans - Sayfa 2

Operasyonel Fayda Nasıl Hesaplanır, Neler Sunar ve Örnekler

operasyonel kar faiz ve vergiler hariç olmak üzere, bir şirketin ana ticari işlemleri ile elde ettiği karı ölçen bir muhasebe...

Oluşumunda brüt kar, nasıl hesaplandığı, örnekler

brüt kar, Brüt gelir veya satış karı olarak da bilinen, bir şirketin ürünlerini üretme ve satma ile ilgili maliyetleri veya hizmetlerini...

Muhasebe Türleri Kullanıcıları ve Örnekleri

muhasebe kullanıcıları farklı sebeplerden dolayı bir şirketin finansal bilgilerinin kullanılmasını gerektiren kişi veya kuruluşlardır. Yönetim departmanları muhasebe bilgilerinin önemli kullanıcıları...

Hizmet Verdikleri Eşdeğer Birimler, Hesaplama ve Örnekler

 eşdeğer birimler üretim, henüz tamamlanmayan ürünler için, o dönemde, doğrudan malzemelerden, doğrudan işçilikten ve genel üretim giderlerinden elde edilen yüzde...

Komut özellikleri birimi, önemi, avantajları ve örnek

kontrol ünitesi Resmi bir kuruluşta hiçbir astın emir almaması ve birden fazla üst düzey bilgilendirmemesi gerektiğini belirleyen yönetim ilkesidir. Amacı,...

Maliyet Türleri ve Özellikleri (Örneklerle)

maliyet türleri bir şirketin faaliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm faktörlere sahip olan ve mülkleri olmayan farklı parasal değerleri ifade...

İş Etiği İlkeleri, Toplum İçin Önemi ve Gerçek Vakalar

iş ahlakı toplumu bir bütün olarak iyileştirmek için bir örgüt içinde ortaya çıkan ahlaki ilkeleri incelemeye adanmış bir felsefe dalı...

Bağımlılık öncüllerinin teorisi, öncül

bağımlılık teorisi Bazı ülkelerin (çevre ülkelerdeki) yoksulluğun, en güçlü ülkelere (merkeze ait olanlar) kıyasla tarihsel olarak dezavantajlı bir konumdan kaynaklandığını...

Maliyetler Teorisi İlkeleri, Uygulamaları ve Örnekleri

 maliyet teorisi Ekonomistler tarafından, şirketlerin ve bireylerin maliyetleri düşük ve karlarını yüksek tutmak için kaynaklarını nasıl tahsis ettiklerini anlamak için bir...