Bağımlılık öncüllerinin teorisi, öncülbağımlılık teorisi Bazı ülkelerin (çevre ülkelerdeki) yoksulluğun, en güçlü ülkelere (merkeze ait olanlar) kıyasla tarihsel olarak dezavantajlı bir konumdan kaynaklandığını ortaya koyan merkez-çevre modeline dayanmaktadır. ilk.

50'li ve 60'lı yıllarda, birçok Latin Amerikalı sosyal bilimci ve entelektüel, bölgelerinin yaşadığı azgelişmişliğe cevap verecek bir teori geliştirdi..

indeks

 • 1 Arkaplan
  • 1.1 Sosyal Darwinizm ve sömürgecilik
  • 1.2 Büyük Buhran
  • 1.3 ECLAC ve bağımlılık teorisi
 • 2 Teorinin temel varsayımları
 • 3 André Gunder Frank
 • 4 Bağımlılık teorisinin azalması
 • 5 Kaynakça

fon

Sosyal Darwinizm ve sömürgecilik

Alt kıtadaki merkez-çevre modelinin ilk belirtileri, 19. yüzyılın ortalarında, sözde sosyal Darwinizm aracılığıyla, Ulus Devletlerin kurulmasıyla ortaya çıktı..

Bu hareket, Latin Amerika’da, Avrupa'da uygulanan, tamamen sömürgeci ve köle olan modernleşme modellerinin tanıtımına yol açtı..

Bununla birlikte, bu bölgedeki sosyo-kültürel sonuçlar kusurluydu, alt kıta boyunca kısmi ve az gelişmiş bir moderniteye yol açtı..

Büyük Buhran

1929 Ekim'inde, Wall Street Menkul Kıymetler Borsası'nın, 29’un çatlağı olarak bilinen düşüşü, 30’ların kapitalizmi krizine neden oldu ve hemen hemen tüm ülkelere yayıldı. Bu döneme Büyük Buhran adı verildi ve II. Dünya Savaşı yıllarına kadar sürdü..

Bu büyük kriz, kapitalist ekonominin klasik işleyişini sorgulayan bir dizi teoriye neden oldu. Bu, Latin Amerika ülkelerinin ekonomiye daha fazla Devlet müdahalesini savunan daha Marksist nitelikte fikirler üretmeye başladı..

ECLAC ve bağımlılık teorisi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Birleşmiş Milletler az gelişmiş ülkelerin büyümesini ve gelişimini artırmak için bir dizi ekonomik komisyon oluşturdu. Bunlardan biri 1948'de oluşturulan Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'ydu (ECLAC)..

Şili'nin Santiago şehrinde bulunan ECLAC, klasik kalkınma teorisini takip eden stratejiler geliştirmeye başladı. Bununla birlikte, bazı üye ekonomistler ve sosyologlar Latin Amerika'nın gelişimini engelleyen sosyo-ekonomik koşulların nasıl olduğunu fark etmeye başladılar.

1949’da Arjantinli Raúl Prebisch’in (ECLAC üyesi) ve Alman Hans Singer’ın, bağımlılık teorisi olarak adlandırılacak olana yol açan iki belge yayınladığı zamandı..

Bunlarda, yazarlar, ikincisinden ikincil mal üretmek için hammaddeleri (birincil mallar) aldıkları merkezi ve çevresel ülkelerin varlığını gözlemleyerek başladılar..

Diyorlar ki bu durum, daha fazla fayda sağlayan merkez ülkelerini destekliyor; ve çok daha düşük getiri ve daha kötü iş koşullarına sahip olan çevrede bulunanları dezavantajlı kılar (Cypher & Dietz, 2009).

ECLAC, zamanın en tanınmış Latin Amerikalı aydınlarına sahip olduğu için teorinin merkezi olarak görev yaptı. Prebisch'in yanı sıra projenin en önemlisi Brezilyalılar Theotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini ve Celso Furtado ve Alman André Gunder Frank oldu..

Teorinin temel varsayımları

En uç biçiminde, bağımlılık teorisinde bazı belirgin Marksist kökler vardır. Dünyayı, küreselleşme perspektifinden bakıldığında, bazı ülkelerin diğerlerine göre sömürme biçimi olarak zengin ve fakir olarak görme.

Ek olarak, kalkınmayı sağlamak için “iç” ine bakmayı savunuyor: Devletin ekonomideki performansı, ticaretin önündeki engeller ve kilit sanayilerin kamulaştırılması.

Bağımlılık teorisinin dayandığı dayanaklar aşağıdaki gibidir (Blomström ve Ente, 1990):

 1. Güç koşullarında, ticari koşulların bozulmasında ve dolayısıyla çevre ülkelerin bağımlılık durumunun korunmasında belirleyici olan bir eşitsizlik vardır..
 2. Çevre ülkeler uluslara hammaddeleri, ucuz emeği ve buna karşılık eski teknolojiyi sağlar. Merkezi ülkelerin bu sisteme ihtiyaç duydukları gelişim ve refah seviyesini korumak için ihtiyaçları var..
 3. Merkezi ülkeler, sadece ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda politik, medya, eğitim, kültür, spor ve kalkınma ile ilgili diğer alanların bağımlılık durumlarını sürdürmekle de ilgileniyorlar..
 4. Merkezi ülkeler, çevre yaptırım ülkelerinin bu sistemi değiştirme çabalarını, ekonomik yaptırımlar veya zorlama yoluyla bastırmaya isteklidirler..

Raúl Prebisch

Raúl Prebisch, her şeyden önce bağımlılık teorisini ortaya çıkaran sözde ekonomik yapısalcılığa ve onun Prebsich-Singer tezi konusundaki katkılarıyla bilinen bir ECLAC üyesiydi..

Prebisch, güçlü ülkeler (merkez) ile zayıf (çevre) arasındaki ilişkilerde ticari koşulların kötüleşme eğiliminde olduğunu, ikincisine fayda sağladığını ve dezavantajlı olduğunu belirtti..

Ona göre, bu zayıf ülkelerin başarıyla gelişmesinin yolu, aynı çevre grubunun ülkeleri arasındaki sanayileşme ve ekonomik işbirliği ile oldu (Dosman, 2008)..

Bu şekilde ve kısmen ECLAC'nin yürütme sekreteri olarak oynadığı rol sayesinde, 50'li ve 60'lı yıllarda reformlar, esas olarak İthalat İkame (ISI) Tarafından Sanayileşmeye Odaklanmaya odaklanmıştır (CEPAL, sf.)..

André Gunder Frank

André Gunder Frank, Alman-Amerikalı bir ekonomist, tarihçi ve neo-Marksist ideolojinin sosyoloğu idi. Küba devriminden çok etkilenen 60'larda, Dos Santos ve Marini'ye katılarak ve Prebisch veya Furtado gibi diğer üyelerin daha "gelişimci" fikirlerinin aksine, teorinin en radikal dalını yönetiyor..

Frank, dünya ekonomisindeki ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkilerinin varlığının ülkeler ve toplumların içindeki yapısal ilişkilerin bir yansıması olduğunu savundu (Frank, 1967)..

Genel olarak, yoksulluk, toplumsal yapının, emeğin sömürülmesinin, gelirin konsantrasyonunun ve her ülkenin işgücü piyasasının bir sonucu olduğunu savundu..

Bağımlılık teorisinin çöküşü

1973'te Şili, ECLAC düşüncesinin bozulmasına neden olan ve projenin zaman içinde etkisini kaybetmesine neden olan bir darbeye maruz kaldı..

Sonunda, 1990'larda Sovyet Bloğu'nun düşmesiyle, hala hayatta olan "addicista" entelektüelleri (Prebisch, 1986'da öldü) farklı yollar seçti..

Dos Santos gibi bazı radikaller küreselleşme karşıtı teorilerin geliştirilmesinde çalışmış, Marini gibi diğerleri akademik alana adanmış ve Frank ve Furtado gibi diğerleri dünya ekonomik politikası üzerinde çalışmaya devam etmişlerdir..

referanslar

 1. Blomström, M. ve Ente, B. (1990). Geçişte gelişme teorisi. Mexico City: Ekonomik Kültür Fonu.
 2. ECLAC. (N.D.). www.cepal.org. Https://www.cepal.org/es/historia-de-la-cepal adresinden alındı
 3. Cypher, J.M. & Dietz, J.L. (2009). Ekonomik gelişme süreci. Londra ve New York: Routledge.
 4. Dosman, E.J. (2008). Raul Prebisch'in Yaşamı ve Zamanları, 1901-1986. Montreal: McGill-Queen Üniversite Basını. s. 396-397.
 5. Frank, A.G. (1967). Latin Amerika'da kapitalizm ve azgelişmişlik. New York: Aylık İnceleme Basın. Clacso.org'dan alındı.