sınıflandırılmamış

Hadal alan özellikleri, flora ve fauna

Haldal bölgesi, yabani kuş bölgesi veya ultra vahşi bölge 6 bin metrenin altında bulunan en derin okyanus bölgesidir. Okyanus tabanının, okyanus...

Transpozon türleri ve özellikleri

transpozonlar veya transposable elementler genomdaki yerlerini değiştirebilen DNA parçalarıdır. Hareket etme olayına transpozisyon denir ve bunu aynı kromozom içinde bir...

Robert M. Gagné biyografisi ve yapılandırmacı öğrenme kuramı

Robert M. Gagné İnsan öğrenimi konusundaki çalışmaları ile tanınan Amerikalı bir eğitim psikoloğuydu. Genellikle "Gagné'nin varsayımı" olarak adlandırılan teorisi, insan davranışı...

Rafael Alberti biyografi, stil, eserler, ödüller ve deyimler

Rafael Alberti Merello (1902-1999) aynı zamanda sözde en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilmiştir, O'nun olağanüstü şiirsel çalışmaları kendisine birçok...

8 bağımlılık türü, nedeni ve sonuçları

bir bağımlılık Bireyin yaşamında neden olduğu hasara rağmen, bir davranışı veya davranışı kontrolsüz bir şekilde tekrar etme eylemidir. Bağımlılıklar gelişir, çünkü...

Latifundio kökenli, özellikleri, Meksika, Kolombiya ve İspanya'da

Terim büyük emlak geniş bir arazinin tarımsal sömürüsünü ifade eder. Bu toprakların sahip olması gereken büyüklük her ülkeye göre değişmekte...

Gustavo Cerati tarafından 71 En İyi İfadeler

Seni en iyi bırakıyorum cümleler arasında Gustavo Cerati, Latin Amerika kayalarının en önemli üstellerinden biri. Aslen Arjantin’li, Latin Amerika’nın en önemli...

Teen Wolf'un En İyi 60 İfadesi

Seni en iyi bırakıyorum gelen ifadeler Genç Kurt, ayrıca bazı durumlarda olarak da bilinir. Genç Kurt, 2011'den 2017'ye kadar yayın...

Bolluk ve Bolluğun En İyi İfadesi

Seni en iyi bırakıyorum refah ve bolluk ifadeleri Konfüçyüs, Marcus Aurelius, Lao Tzu, Mahatma Gandhi, Theodore Roosevelt, Wyne Dyer, Rumi ve...