literatür - Sayfa 2

Fiil Emirlerinin Tanımı ve 81 Örnek

emir fiilleri onlar size birisine bir şey yapmanızı söyleyen fiillerdir. Genellikle emir vermek için kullanılan cümlelerin başında bulunurlar.. Emir fiilleri...

Fiillerin Özellikleri, Tipleri ve Örnekleri

verboids onlar fiillerin kişisel olmayan biçimleridir. Doğrudan bir konuya cevap vermezler, ancak işe yaramaları için yardımcı ve / veya edatlar...

Dilsel değişken türleri ve özellikleri (örneklerle)

dilsel değişkenler farklı konuşma modları kümesi olarak tanımlanırlar. Bu değişkenler, konuşmacıların sosyal ve kültürel durumu ve her tarihsel andan dolayı...

Dialektal Varyant Çeşitleri ve 17 Örnek

diyalektik değişkenler coğrafi konumun işlevinde verilen ve bunların hepsine rağmen, herkes tarafından anlaşıldığı, iletişimi etkilemediği ya da dili değiştirdiği gibi...

Edebi Öncülerin Ne Oldukları ve Özellikleri

edebi öncüler Avrupa'da 20. yüzyılın başında ortaya çıkan ve yalnızca edebiyatı değil, genel olarak sanatı da gebe bırakmanın yeni yollarını...

Valle-Inclán biyografi ve tüm işleri

Valle-Inclan (1866-1936) Modernizm olarak bilinen edebi akımın bir parçası olan İspanyol romancı, şair ve oyun yazarıydı. Bu akım, sanatçıların yaratıcılığının...

Edebi Ultraism Başlangıçlar, Özellikleri ve Temsilcileri

edebi ultraizm Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen İspanyol ve Latin Amerika hareketiydi. Özgür ayet, cesur görüntüler ve sembolizm gibi karmaşık...

Metinsel Grafiklerin Özellikleri, Tipleri, Örnekleri

 metinsel arsalar fikirlerin veya öncüllerin bir metinde dağıtıldığı ve sunulduğu düzendir. Algılanabilen bu özel organizasyon, çalışmalarına uyum sağlayarak, kalıplarının yorumlanmasına...

Yunan trajedisinin kökeni, özellikleri, yapısı, temsilcileri

Yunan trajedisi Antik Yunan tiyatrolarında M.Ö. 6. yüzyılın sonlarından beri gerçekleştirilen popüler bir drama şekliydi. Mevcut eserler çok kısa bir...