neuroscıences

Serebral Ventrikül Anatomisi, Fonksiyonları ve Hastalıkları

serebral ventriküller bunlar, ensefalon içerisinde birbirleriyle birbirine bağlı bir dizi boşluktur. Bu boşluklar beyin omurilik sıvısı ile doldurulur ve ana...

Telensefalonun Özellikleri, Parçaları ve İşlevleri

beyin Beynin geniş bir yapısıdır. Sadece diensefalonun yukarısına yerleştirilmiştir, bu nedenle beynin en üstün bölgesidir.İçinde çok sayıda yapı bulunur, bunlardan...

Gri Madde Elemanları, Konum ve İşlevleri (Resimlerle)

gri madde ya da gri madde, esas olarak nöronal cisimler ve bunların somalarından (çekirdeklerinden) oluşan merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır....

Somatik sinir sistemi kompozisyonu, işlevleri, hastalıkları

 somatik sinir sistemi çift ​​işlevi yerine getiren bir dizi nörondur. Bir yandan duyu organları tarafından toplanan bilgilerin beyne iletilmesinden sorumludur....

Merkezi Sinir Sistemi Parçaları ve İşlevleri (Resimlerle)

merkezi sinir sistemi (CNS) beyin, omurilik ve optik sinirlerden oluşur. Buna "merkezi" denir, çünkü tüm vücuttan bilgileri entegre eder ve...

Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, İşlevleri ve Bozuklukları

otonom sinir sistemi, Sinir sistemi sinir sistemi veya viseral sinir sistemi, mide, bağırsak veya kalp gibi iç organların işleyişini düzenlemekten...

Sinaptogenez Gelişimi, Olgunlaşması ve Hastalıkları

sinaptogenez sinir sisteminin nöronları arasında sinaps oluşumu. Sinaps, bilişsel süreçlerimize katkıda bulunan, birbirleriyle iletişim kurmalarına izin veren iki nöron arasındaki...

Nöronal sinaps yapısı, çeşitleri ve nasıl çalıştığı

nöronal sinaps bilgi aktarma hedefi ile iki nöronun terminal düğmelerinin birleşmesinden oluşur. Sinaps kelimesi Yunanca'dan geliyor. sunaptein, "toplamak" demek..Sinapsta, bir...

Kulağın Kulağa Beyin Algısı

işitme duyusu Havanın titreşimlerini anlamla seslere çevirendir. Kulak, ses dalgalarının alıcı organıdır. Onları daha sonra beynimiz tarafından işlenen sinir uyarılarına...