tarih - Sayfa 5

Tlatelolco geçmişinin antlaşması, nedenleri ve sonuçları

Tlatelolco Antlaşması Latin Amerika ve Karayipler'de Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na verilen addır. Anlaşma, 14 Şubat 1967 tarihinde imzalanan ve Latin...

Sèvres Antlaşması, Tarihçesi, Sebepleri, Amaçları ve Sonuçları

Sèvres Antlaşması Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanmış olmasına rağmen, imzalayan taraflarca onaylanmaması barış antlaşmasıydı. Birinci Dünya Savaşı’nın kazanan müttefiklerinin 10 Ağustos...

San Ildefonso Antlaşması (1777) Arkaplan, Sebepleri ve Sonuçları

San Ildefonso Antlaşması 1 Ekim 1777'de İspanya İmparatorluğu ile Portekiz İmparatorluğu arasında imzalanan bir antlaşma idi. Firma, Güney Amerika topraklarına...

Saint Germain Antlaşması Tarih, Koşullar ve Hükümler

Saint Germain Antlaşması Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra müttefik güçler (Fransa, İngiltere ve ABD) ile Avusturya arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. 10...

Neuilly Antlaşmasının Sebepleri, Önemli Noktaları, Sonuçları

Neuilly Antlaşması Birinci Dünya Savaşı'nda muzaffer olan Bulgaristan temsilcileri ile müttefik ülkeler arasında imzalanan bir anlaşmaydı. Anlaşma, esas olarak Bulgar...

Mon-Almonte Karakteristikleri, Karakterleri ve Sonuçları Antlaşması

Mon-Almonte Antlaşması Muhafazakar Meksikalı politikacı Juan Almonte'nin 1859'da İspanya Kraliçesi Alejandro Mon'in temsilcisi ile yaptığı bir anlaşmaydı. Reform Savaşı.Reform Savaşı,...

Maastricht Anlaşması, imzalayanlar ve ekonomi üzerindeki etkisi

 Maastricht Antlaşması veya Avrupa Birliği Antlaşması Bu ülkeler birliğinin organizasyonu içerisinde yapılmış en önemli anlaşmalardan biridir. Bu anlaşma 7 Şubat 1992...

Guadalupe Hidalgo Antlaşması Amaç ve Terimler

Guadalupe Hidalgo Antlaşması Her iki ülkenin de 1846 ve 1848 yıllarında sürdürdüğü savaştan sonra ABD ile Meksika arasında imzalandı. Resmen...

Fontainebleau Antlaşması Altyapısı, Sebepleri ve Sonuçları

Fontainebleau Antlaşması 1807'de Napolyon Fransa ve İspanya arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın amacı, Fransız topraklarının İspanyol topraklarında geçişini İngiltere’nin...