En Üstün 8 Televizyon ÖzelliğiTelevizyonun özellikleri dünyadaki en büyük varlığı ve ulaşımı olan kitle iletişim araçları olmalarına izin verdiler..

Bir mesafedeki hareketi simüle eden seslerin ve görüntülerin alınması ve iletilmesine mahsusturulan sistemi; kitle iletişim araçları dünyadaki insanları bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek için adanmış mükemmellik.

Kökenleri, fototelegrafinin keşfedilmesi, görüntülerin ve seslerin yeni bir elektromanyetik iletim biçimini ortaya çıkardığı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına dayanıyor..

Geçmişi Paul Nipkow'un ışık arama diskinde ve 1920'lerde mekanik ve elektronik televizyonların varlığına izin veren Vladimir Zworykin'in ikonoskop tüpünde bulundu..

1930 yılında, daha kaliteli ve tanımı olan elektronik televizyonların yanı sıra ilk mobil televizyon kameraları ortaya çıkmıştır..

Daha sonra, selenyum keşfi sayesinde, televizyon 1936'da Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya'da doğdu..

Ancak, II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’ya gelişiyle birlikte, 1946’dan bu yana, ilk ticari kanalları geliştirerek siyah beyaz yayın yapmaya başlayan Latin Amerika ve Meksika televizyon endüstrisi oldu..

Daha sonra, 50'li yıllarda, renkli televizyon ortaya çıktı ve 60'larda, popüler kablolu televizyon.

70'lerin, 80'lerin ve 90'ların on yılı ilerledikçe, yerel ve bölgesel televizyon pazarları, bugün bildiğimiz yüksek tanımlı televizyonun ve ayrıca internette dijital televizyonun başlangıcına izin verecek şekilde gelişmeye başlar.

Televizyonun kitle iletişim aracı olarak özellikleri

Televizyon, geniş bir izleyici kitlesi tarafından alınan bir iletişim aracı olarak nitelendirildiğinden, “en büyük kitle iletişim aracı” olarak kataloglanmaktadır.. 

Televizyonun izleyiciler için en çekici araç olduğu tahmin edilmektedir, çünkü sosyal, ekonomik, politik veya kültürel koşullarına bakılmaksızın farklı sosyal katmanları çekmeyi ve dahil etmeyi başarmaktadır..

Muazzam sosyal nüfuz gücü, günümüzde insanların günde 3 saat 40 dakika televizyon izlemelerine, kolay erişim ve ücretsiz bir araç olmalarına katkıda bulundu..

Televizyon, toplumlarda büyük bir güç kazanmıştır, çünkü çoğu insanın bir tanesine sahip olması ve oturması için günde birkaç kez oturması yaygındır..

Televizyonun en büyük sosyal çekiciliği, televizyon izlemenin fazladan çaba gerektirmemesi, bu yüzden de insanların kendilerine sunulan farklı mesajları anlamak için yüksek akademik derecelere ihtiyaç duymamasıdır. Neden farklı türden izleyiciler yakalamayı başardığı gerekçesi.

1- Görsel-işitsel araç olarak

Televizyonun temel özelliklerinden biri, kullanıcının ekranda gördüğü ve duydukları ile ilgili zihinsel izlenimler yaratmasına yardımcı olan sesler ve görüntüler içeren bir iletişim araçlarından oluşmasıdır..

İnsanların ekranda gördükleriyle duygusal olarak ilişki kurmalarına olanak sağlayan bu niteliktir, bu nedenle tanımlanmış hisseder ve görüntülenen görüntülerin çoğu unutulmaz olur.

2- Ev ortamı olarak

Televizyon, “ev” anlamına gelme özelliğini, kullanıcının evinin rahatından zevk almasını sağlayarak edinmiştir..

Televizyona, insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmak, toplantılarında ve aile yemeklerinde kullanmak için büyük başarı sağlayan bir kalite..

Televizyon, aileleri birleştiren ve kişiselleştirilmiş eğlence ve bilgi sağlayan samimi bir ortamdır..

3- Acil bir araç olarak

Televizyonun amacı görüntüyü gerçek zamanlı olarak gözlemleyebilmektir, bu nedenle bu iletişim aracı sürekli, anlık ve hızlı bir bilgi akışı sağlar.

Bu nedenle televizyon, insanların birbirine bağlanarak zaman ve mekanın önündeki engelleri aşarak, küreselleşmeye önemli katkılarda bulunmuştur..

Televizyonun bu özelliği sayesinde, insanlar evlerinden millerce uzakta meydana gelen farklı olaylara, örneğin önemli futbol ya da tenis maçlarına, ya da bazı haberler ya da çevresel felaketlere şahit olabilirler..

4- Bir eğitim aracı olarak

Televizyonun işlevlerinden biri, sağlığını ve beslenmeyle ilgili konuları bilmesine yardımcı olan, sağladığı farklı programlama yoluyla izleyiciyi eğitmek ve eğitmektir..

Aynı zamanda, zihinsel, duygusal ve motor gelişimine katkıda bulunan çocuklar için programlar içerir..

Ayrıca, görsel-işitsel türden etkileşimli bir ortam olmak, kullanıcının bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde saklamasına yardımcı olur..

Televizyon ulusal entegrasyonu güçlendirir ve ahlaki ve etik değerlere saygıyı güçlendirir.

Belki ilginizi çeker 13 Çocukların Televizyonun Avantaj ve Dezavantajları.

5- Siyasal bir araç olarak

Çok sayıda insanın günlük yaşamının çoğunu işgal ederek, televizyon seçmenlerin tercih ettiği kitle iletişim araçları haline geldi..

Vatandaşlar, siyasi olaylara gitmek yerine, televizyonu bilgi mekanizması olarak kullanmayı ve doğru adayı seçerken yardım etmeyi tercih ediyor.

Bu nedenle, televizyon seçmenleri etkileme zamanında büyük bir sosyal güç kazanmıştır ve önemli seçim kampanyaları yaklaşırken kararlarını vermiştir..

6- Reklam ajansları tarafından en çok kullanılan iletişim aracıdır.

Kesin olarak, televizyon farklı zevklerin, yaşların, kişilikleri ve farklı sosyo-kültürel bağlamların kitlesel izleyicilerini hedeflediği için, reklamlar genellikle üzerinden iletilir..

Reklam şirketleri, ürünlerinin reklamını yapmak için en iyi zamanı seçer, yani hedef kitle düzeyleri daha yüksek olduğunda.

Ek olarak, televizyon, programlama ve programlama arasında genellikle kullanıcı tarafından görülen çok çeşitli reklam formlarını içermesine izin verir..

7- Kültürel değişimi teşvik eder

Televizyon, kültürleşme sürecine katkıda bulunarak kültürel bir araç haline gelmiştir..

Çeşitli film, dizi, haber, spor, kültürel ve gastronomik program seçenekleri ile farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına, kabul etmelerine ve saygı duymalarına yardımcı oldu..

8- Toplumsal heterojenliğe katkıda bulunur

Televizyon, her biri farklı ideolojilere, fikirlere ve algılara sahip milyarlarca kullanıcıya hitap etmeyi başardı, çünkü bir ya da diğerini dinleyen farklı izleyicilerin zevklerini içeren çeşitli programları teşvik etmekle karakterize edildi..

Böylece televizyon, kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunan açık ve liberal bir tür olarak görülmektedir..

referanslar

 1. Baba, J. Bir ortam olarak televizyonun özellikleri. 10 Ağustos 2017 tarihinde wecommunication.blogspot.com adresinden alındı.
 2. Bellis, M. (2017). Televizyonun icat tarihi. 11 Ağustos 2017 tarihinde thoughtco.com sitesinden alındı.
 3. Televizyonun kısa tarihçesi. 10 Ağustos 2017 tarihinde quo.es'den alındı.
 4. Televizyonun özellikleri. 10 Ağustos 2017 tarihinde miuras.inf.um.es'den alındı.
 5. 1928'den 2014'e kadar: televizyon gelişti. 10 Ağustos 2017 tarihinde .marketingdirecto.com sitesinden alındı.
 6. Televizyon tarihi. 10 Ağustos 2017 tarihinde uscinfotv.wordpress.com'dan alındı.
 7. TV ve TV dünya çapında nasıl değişiyor? 10 Ağustos 2017'de euronews.com'dan alındı.
 8. Kamat, P. Televizyonda kitle iletişim aracı olarak kısa deneme. 10 Ağustos 2017 tarihinde preservearticles.com sitesinden alındı.
 9. Televizyon: tarih, teknoloji ve dil. 10 Ağustos 2017 tarihinde tiscar.wikispaces.com sitesinden alındı..
 10. İspanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı. Televizyonda reklam. 10 Ağustos 2017 tarihinde alındı ​​tv_mav.cnice.mec.es.
 11. Televizyonun kökeni. 10 Ağustos 2017 tarihinde https://es.slideshare.net adresinden alındı
 12. Pandiani, G. Televizyonun modern politik iletişim üzerindeki etkisi. 10 Ağustos 2017'de saladeprensa.org sitesinden alındı.
 13. Televizyonun kökenleri. 10 Ağustos 2017 tarihinde alındı ​​deconnected-earth.com.
 14. BBC televizyonunun hikayesi, nasıl başladı. 10 Ağustos 2017 tarihinde bbc.co.uk'den alındı.
 15. Televizyon nedir? 10 Ağustos 2017 tarihinde alındı ​​catarina.udlap.mx.