İletişimin Aşılması 8 Öneminin Sebepleriiletişimin aşılması muhataplar aynı mekanda ya da zaman döneminde olmasalar bile, fikirlerin ve bilgilerin bir kişiden diğerine aktarılma şeklidir..

İletişim, insanlar tarafından yürütülen en önemli süreçlerden biridir. Bu sayede her bireyin zihninin içeriğini anlayabilir, anlama yapabilir.

İnsanların bu yaklaşıma yaklaşmakta, sempati duymakta ve ilişki kurmakta olduğunu anlama duygusu sayesinde. İletişim, herhangi bir operasyonel organizasyonun temelidir: bir çift ve aileden, bir şirket veya topluma.

Tüm iletişim süreci önemli olmakla birlikte, bilgi alışverişinin rolünü vurgulamak gerekir..

Bahsedilen bilgi sadece bir göndericiden bir alıcıya iletilmez, aynı zamanda sonuncusu tarafından da analiz edilir; bu şekilde, öğrenme süreci tercih edilir.

İletişimin önemi için 8 neden

İletişim insan için önemli bir unsurdur. Bu süreç toplumlara öyle daldı ki neredeyse bir yansıması.

Diğer bir deyişle, insanlar iletişimsel eylemleri gerçekleştirdiklerini düşünmeden durmadan iletişim kurarlar..

Aşağıda iletişimin öneminin en önemli nedenleri açıklanacaktır:

1- Bilgi akışı

İletişim, bir kişiden diğerine sabit bir bilgi akışıdır. Bu, hayati bir öneme sahiptir çünkü bu şekilde, bilginin bir insanla ölmemesi, ancak nesilden nesile aktarılması garanti edilmektedir..

Örneğin, Aristoteles'in (MÖ 384-322 tarihli Yunan filozofu) çalışmaları, yazı ve çeviri yoluyla güncel kuşaklara aktarılmıştır..

Bazı durumlarda, bilgi akışı tek yönlüdür. Bu, gönderenin fikirleri bir veya daha fazla alıcıya ilettiği anlamına gelir. Ancak, alıcılar gönderene yanıt veremiyor.

Bu, genellikle kitle iletişim araçları (gazete, televizyon, radyo) ile kurulan iletişim türüdür. Teknolojik gelişmelerle birlikte, bu ortamların daha etkileşimli olmaya çalıştıklarına dikkat edilmelidir..

2- Öğrenme

Öğrenme, iletişimin etkilerinden biridir. Bu bilgi akışı sayesinde olur. Bu unsur, toplumlar ilerleyebildiği için önemlidir..

İnsan iletişim kurduğunda, kasten veya pasif olarak bilgi edinir..

Örneğin, bir sınıfta öğretmen ile öğrenciler arasında bir iletişim süreci kurulur. Bilgi alışverişi yapılır ve bilerek öğrenilir.

Bir roman okunurken pasif öğrenme söz konusudur ve yazar gerçek bir bilgi sağlar. Bu sayede bilgi farkında olmadan elde edilmiştir..

3- İnsan ilişkilerinin gelişimi

İletişim, insan ilişkilerinin gelişimini destekleyen insanlar arasında köprüler kurulmasına izin verir..

İletişim sürecinde ortaya çıkan fikir, bilgi ve görüş alışverişi insanların birbirlerini daha iyi anlamasını sağlar. Bundan, iletişimin toplumların kalkınması için temel olduğunu takip eder..

Ek olarak, bir ilişki kurulduktan sonra, iletişim aynı zamanda bireyler arasında uyum yaratmaya devam etmesine yardımcı olur..

4- Sergileme ve fikirlerin açıklanması

Birçok durumda, insanlardan neden belirli bir şekilde davranmalarının ya da belirli bir fikirlerinin olduğunu açıklamaları istenir. Bu anlarda düşüncenin içeriğinin açığa çıkabileceği iletişim sayesinde.

Daha sonra, iletişim yoluyla bir birey fikirlerini bildirebilir ve gerekirse bunları açıklayabilir..

5- Grup faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonu

Etkili iletişim, grup faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonu için gerekli unsurlardan biridir..

İletişim süreci ile insanlar, bazı işleri daha kolay ve hızlı bir şekilde geliştirmelerini sağlayan anlaşmalara ulaşabilirler..

Örneğin, bir şirkette bölümler arasındaki iletişim esastır, böylece her birinin çabaları koordine edilebilir. Bu şekilde, kuruluşun kapasitesi ve verimliliği en üst düzeye çıkarılır.

6- Karar verme

Karar verme, iletişim sırasında üretilen bilgi alışverişi ile desteklenir..

İnsanlar fikirlerini ortak kullandıklarında aynı yönden farklı yönleri bilebilirler. Bu bilgi aynı soruna cevap vermek için sunulabilecek çeşitli seçenekler arasından seçim yapmayı kolaylaştırır.

7- Liderliğin temeli

Etkili iletişim liderler yaratır. Düşüncelerini aktarabilen ve başkalarını anlayabilen bir kişi lider olabileceğini.

Buna ek olarak, iletişim liderler ve takipçileri arasında ilişkiler kurar. Bu, onların arasında fikir alışverişinde bulunulmasını sağlar, böylece astlar gerekirse lidere tavsiyede bulunabilir ya da tam tersi.

Bu şekilde lider, takipçilerinin güvenini kazanır, aralarındaki engelleri ortadan kaldırır ve ortak hedeflere ulaşmalarını sağlar..

8- Motive edici unsur

Fikir alışverişine izin verilmesine ek olarak, iletişim bir motivasyon kaynağı olabilir..

Buna en açık örnek, insanları hayallerini gerçekleştirmeye çağıran ünlü motivasyonel görüşmelerdir..

Ancak günümüzde, motive edici bir unsur olarak iletişimin öneminin ortaya çıktığı günlük durumları bulabiliriz..

Örneğin, bir arkadaşa tavsiye verildiğinde, bir kişi başarılarından dolayı tebrik edildiğinde veya birisine zorluklara rağmen çalışmaya devam etmesi söylendiğinde.

referanslar

  1. İletişim: Anlam, Amaç, Önem ve Prensipler. 27 Eylül 2017 tarihinde, yourarticlelibrary.com sitesinden alındı.
  2. İletişimin önemi. 27 Eylül 2017 tarihinde uic.blackboard.com'dan alındı
  3. Bir Örgüt İçinde İletişimin Önemi. 27 Eylül 2017'de, managementstudyguide.com'dan alındı
  4. İyi iletişimin önemi. 27 Eylül 2017 tarihinde michaelpage.com.tr'den alındı
  5. İletişim Nedir? 27 Eylül 2017'de, study.com'dan alındı
  6. İletişim Neden Önemli? 27 Eylül 2017 tarihinde Careesearch.com.au'dan alındı
  7. İletişim İnsan Hayatı İçin Neden Önemli? 27 Eylül 2017, hopespeak.com'dan alındı