Genel kültür - Sayfa 4

İspanyolca Konuşan Halkların Sözlüksel ve Kültürel Varyantları

İspanyolca konuşan halkların sözcüksel ve kültürel çeşitleri İspanyolca'nın konuşulduğu kasaba ve bölgelerde gerçekleşen dil ve kültür uyarlamalarının bir parçası..İspanyolca, 5...

Evrensel Değerler Sınıflaması ve Örnekler

evrensel değerler sosyal, etnik veya kültürel kökenlerine bakılmaksızın her türlü insana uygulanan değerlerdir. Bir değer, yasaların ve inançların ötesine geçtiğinde...

Aşkın değerlerin tanımı, Max Scheler ve örnekler

Denir aşkın değerler İnsana göre, adından da anlaşılacağı gibi, zamanın ötesine geçme ve nesiller arası engelleri aşma kapasitesine sahip olan...

Karakteristik etik değerler, ahlaki değerler ile farklar ve örnekler

etik değerler üçüncü şahıslara doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verebilecek uygulamalara ya da davranışlara düşmeden, insanları topluma ilişkin olarak...

Sosyokültürel Değerlerin Özellikleri ve 19 Örnek

değerler sosyokültürel insanın toplum içindeki davranışını yöneten kurallar, ilkeler ve inançlardır.Aile çekirdeği içine aşılandıkları gibi, her insanın toplumla ilk teması...

Karakteristik dini değerler, önemi ve örnekler

dini değerler onlar etik ilkeleri ve bir kişinin uyguladığı dine göre benimsediği tüm davranışlardır. Bu değerler genellikle toplumdaki doğru tutum...

Siyasi Değerler Türleri ve Örnekleri

politik değerler Her insanın sahip olduğu, politikayı bir şekilde anlamaya yardımcı olan değerleridir. Bu kavrama göre, politik bir değer, belirli...

Karakteristik kişisel değerler, eğitim, önem ve örnekler

kişisel değerler Bireyi ortamının içinde ve dışında tanımlayan ve konumlandıranlardır. Bunlar, bireysel ve kolektif psikososyal yeteneklerin gelişmesiyle edinilen niteliklerdir..Bu değerler...

Karakteristik örgütsel değerler, uygulama, önemi ve örnekler

organizasyon değerleri Bir uyum ortamı oluşturmak ve bu nedenle bir organizasyon içinde yüksek verimlilik sağlamak için en önemli temel olarak kabul...