bilim - Sayfa 4

Isı İletken Malzemeler Nedir?

ısı iletken malzemeler yüksek sıcaklığa ve daha düşük sıcaklığa sahip bir yüzey (veya bir sıvı) arasında ısının verimli bir şekilde...

Dokunsal Uyaranlar nelerdir?

dokunsal uyaranlar dokunma ile algılanabilecek veya algılanabilecek duyumları üretmeye yönelik eylemlerin tümü.Dokunma hissi, canlıların ciltte sıcaklık, nem, doku, basınç, ağrı veya...

Soruşturmanın Arka Planı Nelerdir? (Örneklerle)

soruşturmanın geçmişi Mevcut literatüre atıfta bulunularak sorulanın niteliğinin yanı sıra tarihi tanımlayan ve tanımlayan bilgidir..İdeal olarak, araştırmanın geçmişi incelenen sorunun...

Hesaplamalı Algoritmalar Nedir?

hesaplamalı algoritmalar belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış bir adımlar dizisini temsil ederler. Bir sorunu çözmek için bir bilgisayarda...

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler nelerdir? (Örnekler)

bağımlı ve bağımsız değişkenler bunlar herhangi bir deney veya araştırmanın iki ana değişkenidir. Bağımsız (VI), bağımlı değişken (VD) üzerindeki etkilerini araştırmak...

Araştırma Değişkenleri Nedir?

 araştırma değişkenleri veya bilimsel deney, araştırma sırasında ölçülebilen, manipüle edilebilecek ve değişmesi muhtemel faktörlerdir..Projelerin ve bilimsel doğrulamaların önemli bir parçasıdır,...

Maddenin nicel özellikleri nelerdir?

Maddenin nicel özellikleri ölçülebilen malzemenin karakteristikleridir - sıcaklık, kütle, yoğunluk ... - ve hangi miktarların ifade edilebildiği.Maddenin fiziksel özellikleri, maddenin...

Maddenin Niteliksel Özellikleri nelerdir?

maddenin nitel özellikleri onlar maddenin fiziksel özelliklerinin bir parçasıdır. Onlar, büyüklüklerde ifade edilemeyenlerdir, yani ölçülemezler..Maddenin kalitatif özelliklerinin çoğu, renk (görme...

Düzensiz galaksiler nelerdir?

düzensiz galaksiler Bunlar tipik bir desen izlenerek gruplandırılmayan yıldız kümeleridir. Çoğu galaksinin spiral, merceksi veya eliptik bir şekli olsa da,...