Malın fiyatlarındaki değişkenler nasıl tanımlandıkları ve örneklermal fiyatındaki değişkenler Bir şirketin bir ürün veya hizmete satış fiyatı belirlerken göz önünde bulundurması gereken çeşitli faktörlerdir. Fiyat genellikle iş dünyasında belirlenecek en zor şeylerden biridir..

Ürünleri düşük bir fiyata mı, yoksa yüksek bir fiyata mı teklif etmek istediğinize bakılmaksızın, önce piyasayı anlamanız ve talep ve gelir seviyesine göre stratejiler geliştirmeniz gerekir..

İnsanlardan bir hizmet veya ürün için aşırı ödeme yapmaları istenirse, satın almayı bırakacaktır. Öte yandan, fiyat çok düşükse, o zaman kar marjı düşer veya tüketiciler ürünün kalitesinin düşük olduğunu varsayarlar.. 

Optimum bir fiyat genellikle tüm maliyetleri göz önünde bulundurur ve kar marjlarını en üst düzeye çıkarırken, yine de tüketiciler için caziptir.

Ürünler için rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisi oluşturmayı öğrenmek, özellikle pazarlama planının amacı pazar payını artırmak ve çok rekabetçi bir ortamda ayakta kalmaksa çok önemlidir..

indeks

 • 1 Malın fiyatındaki değişkenler nelerdir??
  • 1.1 Rakipler
  • 1.2 Maliyetler
  • 1.3 Ürünün piyasa durumu
  • 1.4 Ekonominin durumu
  • 1.5 Müşteri müzakere gücü
  • 1.6 Diğer elementler
 • 2 Nasıl tanımlanırlar??
  • 2.1 Piyasayı bilmek
  • 2.2 Yarışmayı inceleyin
  • 2.3 Maliyetleri hesapla
  • 2.4 Maliyete göre ek fiyat
  • 2.5 Fiyatına göre fiyat
 • 3 Örnekler
  • 3.1 Fiyat işaretli
  • 3.2 Fiyat psikolojisi
  • 3.3 Paket fiyatları
 • 4 Kaynakça

Malın fiyatındaki değişkenler nelerdir??

rakipler

Fiyatlandırma kararları üzerinde büyük etkisi var. Rakiplerin piyasadaki göreceli kotaları veya pazardaki gücü, bir şirketin bağımsız formda fiyatlar belirlemesi veya rakiplerin gösterdiği liderliği izlemesi gerekip gerekmediğini etkiler..

maliyetler

Bir şirket, satış fiyatını belirleme konusunda üretim maliyetini veya bir ürünü satın almayı göz ardı edemez.

Uzun vadede, bir şirket maliyetten daha az satıyorsa veya brüt kar marjı şirketin sabit maliyetlerini karşılamak için çok düşükse başarısız olur..

Ürün için pazarın durumu

Ürüne yüksek talep varsa, ancak arz sıkıntısı varsa, şirket fiyatları artırabilir.

Ekonominin durumu

Bazı ürünler işsizlik ve işçi ücretlerindeki değişikliklere karşı diğerlerinden daha hassastır. Lüks ürünlerin üreticileri, özellikle ekonomi durgunluktayken fiyatları düşürmek zorunda kalacak.

Müşteri pazarlığı gücü

Ürünün alıcıları kimler? Belirlenen fiyat üzerinde herhangi bir pazarlık gücü var mı? Bireysel tüketici, bir süpermarkette pazarlık gücü az olsa da, başka bir yerden satın alabilirler..

Ancak, bir şirketten önemli miktarda ürün alan bir endüstriyel müşteri, daha düşük veya özel fiyatlar için pazarlık yapabilir..

Diğer elemanlar

Fiyatların, pazarlamayı oluşturan diğer unsurlara atıfta bulunmadan oluşturulamayacağını anlamak önemlidir..

Kullanılan dağıtım kanalları fiyatı etkileyecektir. Doğrudan tüketicilere veya aracılar aracılığıyla yapılırsa, satılan aynı ürün için farklı fiyatların ödenmesi mümkündür..

Bir ürünün, ürünün yaşam döngüsünün bozulma aşamasında olan fiyatı piyasaya sunulmasından daha düşük olmalıdır..

Nasıl tanımlarlar??

Pazar bilmek

Ne kadar müşterinin ne kadar ücret ödeyeceğini ve ne kadar müşteri ödeyeceğini öğrenmelisiniz. Ardından, onları eşleştirmek veya aşmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Bu noktaya "denge noktası" denir..

Ancak, sadece bir fiyatla eşleştirmek tehlikelidir. Hem dolaylı hem de doğrudan tüm masrafların karşılandığından emin olmalısınız..

Yarışmayı inceleyin

Onları en zayıf noktalarına meydan okumak ve böylece kendilerini iyi bir pozisyonda konumlandırmak için rekabeti bilmek her zaman iyi bir fikirdir. Bunun için bir SWOT (Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi gereklidir.

Zayıf yönlerini tespit ettikten sonra, rekabetin sunduğu ürün ve hizmetlerden memnun olmayan müşterilere zulmetebilir ve böylece ilerleyebilir.

Pazar payını yeterince hızlı kazanmak için rekabetin nispeten zayıf olduğu yerlere de odaklanabilirsiniz.

Maliyetleri hesapla

Bir hizmet veya ürün geliştirmek için harcanan para da dahil olmak üzere tüm doğrudan maliyetler dahil edilmelidir. Daha sonra değişken maliyetler hesaplanır (paketleme, malzemeler vb.). Ne kadar çok yapılır veya satılırsa, bu maliyetler o kadar yüksek olur.

Ürünün maaş ve kira gibi genel giderler olan sabit maliyetlerin yüzde kaçının, ürünün kapsaması gerektiğini hesaplayın. Bütün bu maliyetler bir araya getirilir ve birim ortalama maliyet üretmek için hacme bölünür.

Ek maliyet

Ek bir maliyet fiyatı belirlemek, maliyetlere kar yüzdesi eklemek anlamına gelir. Bu, şirketin toplam maliyetinin yanı sıra önceden belirlenmiş bir kar marjının tamamen geri kazanılmasını sağlar..

Bu, limonata stantlarının klasik fiyatıdır ve işletmeler arası imalat sektöründe yaygındır..

Değere göre fiyat

Müşterilerin bir ürüne verdikleri değer miktarı ile belirlenir. Değere dayalı bir fiyat belirlemek için pazarın iyi farkında olmanız gerekir..

Örneğin, bir blenderin piyasaya sürülmesinin maliyeti 11 dolar olabilir. Ancak, pazardaki mevcut değer buysa, müşterilerden 26 ABD Doları borç alabilirsiniz..

Örnekler

İşaretli fiyat

Çoğu perakendeci biçimlendirme fiyatlarını kullanır. Bir toptancıdan satın aldıkları eşyaları yeniden satarlar ve ardından orijinal toptan satış fiyatı ile perakendecinin belirgin kar marjından oluşan bir perakende fiyatı belirlerler..

Örneğin, bir kitapçı, envanterinin satın alınmasında mağazanın katlandığından% 10 daha fazla kitap satabilir..

Bu ek ücret, işletme envanterinin yönetimi ile ilgili olmayan maliyetleri (işgücü, sigorta, kira vb.) İçermeli ve ek bir fayda marjı sağlamalıdır..

Fiyat psikolojisi

Bir saatin fiyatının 199 $ 'a ayarlanması, 200 $' a ayarlamaktan daha fazla tüketiciyi çekti, ancak buradaki gerçek fark oldukça küçük..

Bu eğilim için bir açıklama, tüketicilerin bir fiyat etiketindeki ilk sayıya öncekinden daha fazla dikkat etme eğiliminde oldukları yönündedir..

Fiyat psikolojisinin amacı, tüketici için daha değerli bir yanılsama yaratarak talebi arttırmaktır..

Paket fiyatları

Tamamlayıcı ürünler satan şirketler için paket fiyatları daha etkilidir. Örneğin, bir restoran haftanın belirli bir gününde satılan her yemeğe tatlıyı dahil ederek paket fiyatından yararlanabilir..

Küçük işletmeler, yüksek değerli ürünlerden elde ettikleri kârın, düşük değerli üründen elde ettikleri zararları telafi etmesi gerektiğini akılda tutmalıdır..

referanslar

 1. Pazarlama Çörek (2019). Ürününüzü fiyatlandırmanın yedi yolu. Alındığı kaynak: marketingdonut.co.uk.
 2. Jason Gillikin (2019). Pazarlama Stratejisi Olarak Ürün Fiyatlandırması. Küçük İşletmeler - Chron. Alındığı kaynak: smallbusiness.chron.com.
 3. Tutor2u (2019). Fiyatlandırma - Fiyat ayarlanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler. Alındığı kaynak: tutor2u.net.
 4. Smriti Chand (2019). Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler: İç Faktörler ve Dış Faktörler. Makale Kütüphaneniz. Alındığı kaynak: yourarticlelibrary.com.
 5. April Maguire (2019). 6 Farklı Fiyatlandırma Stratejileri: İşletmeniz İçin Hangisi Doğru? Sezgisel Quickbooks. Alındığı kaynak: quickbooks.intuit.com.